31 brainstorm tips en ideeën

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min.

Heb je behoefte aan een andere brainstorm insteek? In dit artikel 31 tips en ideeën om te brainstormen.

De gouden regel van een brainstorm is dat niet alleen de kwaliteit van de brainstorm belangrijk is, want wat heb je aan een technisch goed uitgevoerde brainstorm als er geen of nauwelijks nieuwe ideeën worden ingebracht?

Dit artikel helpt je wellicht aan een idee voor een brainstormvorm. Door de variëteit zit er vermoedelijk iets passends bij voor jouw unieke situatie.

Wil je weten wat een brainstorm is, wat je te doen staat, of hoe je een brainstorm organiseert? Scroll dan door naar beneden voor de links naar de betreffende artikelen.

31 brainstorm tips en ideeën

Hieronder volgen de 31 brainstorm tips en ideeën. Kies maar uit wat er bij je past, combineren kan ook.

1. Het magische getal is 101

‘Jullie mogen pas stoppen als er 101 ideeën zijn ingebracht’. Lijkt een hele simpele opdracht, maar is altijd een uitdaging.

2. Willekeurige insteek

Kies voor een woord, afbeelding, object en laat het team daarop los. Om te inspireren!

3. Overdrijven

Maak het doel heel groot of juist heel klein. Wat zou je doen in deze situatie?

4. Teleporteren

We teleporteren de uitdaging naar een ander! Wat bedenken we als onze uitdaging voor een andere bedrijfstak was. Of in een andere organisatie, plaats of een andere afdeling.

5. Rolwijziging

Wat zou je doen als je een ander persoon was? Stap eens in de rol van manager, vriend, CEO, de concurrent of zelfs je vijand?

6. Superheld

Je beschikt over een supergave, wat zou je nu doen? Welke held ben je? Hoe zou deze superheld jouw uitdaging aangaan?

7. Copycat

Wat is de strategie van anderen? Wat kunnen wij ermee?

8. SWOT analyse

Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen? Hoe maak je de sterktes en kansen nog sterker en de zwaktes en bedreigingen zwakker. Een andere vraag kan zijn: wat kunnen we doen om ‘dit’ te fixen?

9. Woordspelletjes

Breng de uitdaging in en laat een braindump van woorden die opkomen plaatsvinden, alles is goed, groepeer en ga door met nog een ronde om extra woorden te bedenken per groep.

10. Tijdreizen

Hoe ziet de uitdaging eruit in de toekomst, over 10, 100 of 1000 jaar. Welke oplossingen heeft men dan bedacht. Kan ook andersom, 100 jaar geleden had je geen telefoon. Hoe is deze tot stand gekomen, welke belemmeringen zijn overwonnen en welke mogelijkheden halen we hieruit voor nu.

11. De jackpot

Gefeliciteerd! Je hebt de jackpot gewonnen, je beschikt nu over onbeperkte mogelijkheden. Met al dat geld, tijd, energie en de volledige beschikbaarheid van mensen mag je doen wat je wilt. Wat ga je doen om het probleem op te lossen?

12. Iconische figuren

Vraag aan de teamleden wie hun grote voorbeeld is. Je krijgt dan veelal grote namen uit de geschiedenis, bijvoorbeeld Nelson Mandela. Interessante sessies zijn het als ook ‘ouders’ of ‘grootouders’ worden ingebracht, altijd goed voor een andere zienswijze. Het is per definitie al interessant welke namen genoemd worden, maar het is nog interessanter om te weten hoe zij ‘het probleem’ zouden aanpakken.

13. De dromenlijst

Je herkent het wel, het doel lijkt zo ver weg en zo groot dat je nog niet weet hoe je zult beginnen. Tijd om te dromen: welke wensen heb je? Er zijn geen grenzen, wat heb je nodig? Vanzelfsprekend worden dan de mooiste, maar ook nog niet-realistische dromen ingebracht. Verrassend genoeg kunnen deze helpen om realistische ideeën te genereren, de waarom-vraag doet hier wonderen?

14. De slechte ideeën brainstorm

Vaak durven deelnemers aan een brainstorm alleen ‘goede’ ideeën in te brengen, maar wat nu als deze insteek nog niets bruikbaars heeft opgeleverd. Dan is het wellicht tijd om de slechtste ideeën ooit te bedenken. De uitdaging is dan om de slechtste ideeën om te buigen naar werkbare of briljante ideeën. Hanteer daar bijvoorbeeld de 5x waarom methode voor.

15. Actie en tegenactie

Hoe harder je duwt, hoe meer tegenreactie. Verdeel het team willekeurig, laat een deel voor de stelling zijn en een deel tegen de stelling zijn. Een ‘Lagerhuis’ insteek net als in de politiek, vechten op argumenten. De wil om te winnen, brengt resultaat dichterbij door de vereiste creativiteit.

16. De mindmap

Maak een mindmap van alle ideeën. Is er een hiërarchie, kunnen we clusteren? Wat nemen we waar, wat kunnen we ermee?

17. Eureka, dacht het niet!

De gedachte dat de beste ideeën alleen ontstaan uit één ingebracht idee is een aanname! De beste ideeën ontstaan vaak door meerdere kleine ideeën te combineren. Bouw dus voort, combineer, plak en gum net zolang totdat het (beste) idee er is.

18. De reis

Het gaat niet om de bestemming, het gaat om de reis. Erg handig om te leren en te ontwikkelen. Teken het begin, waar staan we. Waar willen we naar toe en hoe ziet dat er (ongeveer) uit? Welk pad slaan we nu in om daar te komen?

19. Kopiëren mag

Stel je nu eens voor dat je bij de grootste concurrent werkt. Wat zou je dan doen om hun product nog beter te maken? Wat kunnen wij daarvan leren?

20. De reactiemeter

Wat is de primaire reactie?

  • Slecht idee: ‘dat gaat nooit werken’
  • Goed idee: ‘dat zou kunnen werken’
  • Beste idee: ‘dat gaat nooit werken’

Nu je dit weet, weet je wat je te doen staat! Waarom niet?

21. Afstand nemen

Je wilt ergens naar toe, maar welke aannames liggen daaraan ten grondslag? Welke aannames wil en kun je challengen? Wat ga je doen aan de mogelijke belemmeringen?

22. Verboden in te rijden.

Je herkent vast wel dat deelnemers de geëigende paden willen betreden. Helaas, dit is in deze sessie verboden. Je mag alleen ideeën inbrengen die een andere richting kiezen. Ook soms de ‘rode kaart’ sessie genoemd.

23. De juiste vraag

Het probleem is niet altijd duidelijk, de oplossing ook niet. Dit kan echter liggen in het feit dat de juiste vraag niet wordt gesteld. Deze brainstorm gaat op zoek naar welke vraag er eigenlijk echt beantwoord moet worden.

24. De kroeg

Ideeën ontstaan vaak in de kroeg, alleen weten we die de dag erop niet meer. Toch vinden er fantastische brainstormsessies plaats in de avond na de officiële sessie. Realiseer je dat de ideeën die gisterenavond in de kroeg zo goed bleken, in de kern een heel goed idee kan zijn. Laat je niet weerhouden

25. Brainwriting

Een andere brainstorm insteek. Elk idee dat iemand inbrengt en wordt opgeschreven wordt door de anderen verder uitgebouwd. Alles mag, niets moet.

26. Ruimte creëren

Een simpel gegeven, hoge lichte ruimten voor grote ideeën. Een kleine ruimte voor de analyse fase. Het strand of een andere creatieve omgeving, juist ja!

27. De eenzame wandelaar

Elk teamlid gaat alleen wandelen, neemt het probleem mee en genereert ideeën tijdens het wandelen. Wandelen stimuleert de creativiteit, daarna worden de ideeën gedeeld.

28. Geen woorden, maar tekeningen

Er mogen geen woorden worden opgeschreven, alleen tekeningen zijn toegestaan om jouw idee te ventileren.

29. Details zijn verboden!

Tijdens het brainstormen geen detailleringen, dit is het einde van de creativiteit.

30. Take a break

Pauze is een toverwoord, take a break! Zowel in een sessie als de energie daalt en tussen sessies in.

Een regelmatig gemaakte fout is dat ‘de brainstorm’ even tussendoor moet. Vaak komt men dan met een vol hoofd een sessie in. Dit is niet ideaal, dus een goede planning vooraf helpt.

Een andere uitdaging is dat men ‘het wil afronden’. Plan echter soms een vervolgsessie, want als ideeën de tijd krijgen om te rijpen krijgt men ideeën. In de volgende sessie zal men meer open staan voor nieuwe ideeën en zullen mooie aanvullingen tot stand kunnen komen. 

31. Slaap er een nachtje over

Voordat je een definitieve keuze maakt, slaap er een nachtje over.

Tot zover de 31 brainstorm ideeën en tips.

Tot slot

Het gaat bij deze 31 brainstorm ideeën en tips niet alleen om de kwaliteit of de kwantiteit van ideeën. Een brainstorm is immers ook een uitgelezen kans om de teamspirit te verbeteren.

Het is overigens verstandig als iemand de brainstorm faciliteert en deze iedereen aan bod laat komen.

Hoewel je idealiter het ‘gouden’ idee voor de voorliggende uitdaging bedenkt, volstaat een ambitieus en uitvoerbaar idee vaak ook. Als het team verder bouwt op elkaars ideeën ontstaan er mogelijkheden die echt het verschil kunnen maken.

Voor informatie over brainstormen zie ook: