Lean in 3 minuten

In Basics, Lean by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1

Wat is Lean?

Het basisidee van Lean is het maximaliseren van de klantwaarde waarbij ‘waste’ geminimaliseerd wordt. Een Lean organisatie begrijpt klantwaarde. Concentreert zich op haar belangrijkste processen. Door klantwaarde voortdurend te verhogen door zo min mogelijk te verspillen.

Het uiteindelijke doel is om de klant een perfecte prijs te bieden door middel van een perfect proces voor waarde creatie zonder verspilling. Om dit te bereiken, verandert lean denken de focus van het management. Van het optimaliseren van afzonderlijke technologieën, bedrijfsmiddelen en verticale afdelingen naar het optimaliseren van de stroom van producten en services via de volledige waardeketen die horizontaal over technologieën, bedrijfsmiddelen en afdelingen naar klanten stromen.

Wat is Waste?

Waste is afval. Binnen lean wordt dit echter ruimer gezien, vrij vertaald is alles wat niet optimaal is ingeregeld in het totale bedrijfsproces: waste. Lean is altijd op zoek naar mogelijkheden tot het elimineren van waste langs de gehele waardeketen. Bewust wordt gekeken naar de gehele waardeketen in plaats van alleen geïsoleerde punten. Dus niet alleen bij productie, maar ook bij andere afdelingen zoals bijvoorbeeld marketing, hr etc.

Het bestrijden van waste door:

  • Het creëren van processen die minder menselijke inspanning, minder ruimte, minder kapitaal en minder tijd nodig hebben.
  • Daardoor maak je producten en diensten met veel lagere kosten en met veel minder defecten. Dit vergeleken met traditionele bedrijfssystemen.
  • Bedrijven kunnen inspelen op veranderende wensen van de klant. Met een grote verscheidenheid, hoge kwaliteit, lage kosten en zeer snelle doorlooptijden.
  • Informatiebeheer, veel eenvoudiger en nauwkeuriger.

Ben je op zoek naar een totaaloverzicht van de Lean methode? Lees dan dit artikel: Lean!

Onderstaand een korte introductie tot Lean:

Leave a Comment