Scrum value: Courage – moed

In Advanced, Scrum by Peter

Leestijd: 2 min.

De Scrum Values zijn: Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect.

In dit artikel bespreek ik de Scrum Value: Courage – Moed. 

Voor een totaal overzicht van de Scrum Values en hoe deze met elkaar verbonden zijn verwijs ik je naar Scrum Values: wat heb ik er aan?

Wat is Courage – Moed niet?

Ik begin met het grootste misverstand: het blijven terugkomen op eerdere beslissingen. Dat is niet moedig, dat is slechts irritant gedrag. Wat mij betreft is dit drammen en zeuren om alsnog je gelijk te krijgen. Vanzelfsprekend toont het terugkomen op een beslissing wel moed, maar als het Team gezamenlijk een richting of way to go heeft bepaald, dan is dat de richting die gekozen is en deze richting wordt pas gewijzigd als nieuwe informatie of inzichten dit vragen.

Wat is Courage – moed wel?

De Scrum Value: Courage is bovenal de moed om geen producten te maken die niemand wil.

Persoonlijk zie ik dit als allerbelangrijkste, als je ‘waste’ creëert dan zitten er fouten in het voorgaande proces.

Onderstaand de overige tekenen van moed:

  • Het durven loslaten van ‘vermeende’ zekerheden uit het verleden.
  • De wil om te veranderen, toegeven dat je het fout hebt of ziet dat het team een andere richting kiest.
  • Erkennen dat ‘requirements’ nooit compleet zijn en dat planning beïnvloed wordt door realiteit en complexiteit.
  • Moed om verandering te omarmen als een bron van inspiratie en innovatie.
  • Moed om geen software op te leveren die niet klaar is.
  • Alle mogelijke informatie delen, zodat anderen in het team en organisatie er mee geholpen worden.
  • Courage is erkennen dat niemand perfect is.
  • De moed om van richting durven te veranderen.
  • De Courage om risico’s en opbrengsten te delen.

Takeaway

Het Scrum Team heeft de moed om Scrum en empirisme te hanteren door om te gaan met complexiteit.

Moed is nodig om alle Scrum Values na te leven. De moed om een beslissing te nemen om vooruitgang te boeken en zelfs nog meer moed om deze beslissing te herzien.