Wat is een Minimum Viable Product of MVP?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min.

Een Minimum Viable Product of MVP is een versie van een product, die de mogelijkheid biedt om zo veel mogelijk te leren over het product met de minste inspanningen.

In bovenstaande definitie is het benoemen van startups weggehaald. Het MVP-proces kan namelijk overal worden toegepast. Toch zal voor de volledigheid onderstaand ook de definitie van Eric Ries, de auteur van Lean Startup getoond worden. Eric heeft de MVP bekend gemaakt door deze in zijn boek uitgebreid te beschrijven:

Een MVP is een versie van een product of dienst, die de startup de mogelijkheid biedt, om zo veel mogelijk validatie te leren van de klanten over het (toekomstige) product met de minste inspanningen.

De inhoud van een MVP verschilt per organisatie en de marktsituatie. Er zijn ook meerdere MVP-vormen. In alle gevallen is het iteratief proces, een traditionele alles-of-niets benadering past niet binnen agile werken.

De overeenkomst tussen Spotify, Twitter, AirBNB, Uber en Facebook is dat deze organisaties in hun startfase gebruikt hebben gemaakt van een MVP.

Er zijn nog steeds ondernemers die de MVP overslaan, maar dat is een risicovolle strategie. Het doel van een MVP maakt dit meteen duidelijk.

Doel MVP

Het doel van een Minimum Viable Product is dat het je helpt om jouw business hypothese te valideren en daarmee meer zekerheden te verkrijgen voor het ontwikkelen van het volledige product.

Heel simpel gezegd, je vraagt aan potentiële gebruikers of ze jouw productidee nodig hebben of niet. En daarbij onderzoek je tegelijkertijd of je de juiste kernwaarden aanbiedt.

Een Minimum Viable Product levert in hoofdlijnen drie belangrijke inzichten:

 • Eerst test je of het probleem van de klant begrijpt.
 • Dan test je of je de geboden oplossing begrijpt.
 • Dan beoordeel je of het een kernprobleem van je klant oplost

Een MVP is een agile proces, men tracht door voortdurende iteraties een gewenst product- en marktgeschiktheid te behalen. Het proces kan ook leiden tot de conclusie dat het product als niet-levensvatbaar wordt beschouwd.

Kortom, met een MVP-proces test je jouw aannames op:

 • Levensvatbaarheid van het product.
 • Productveronderstellingen.
 • Bruikbaarheid.
 • Marktvraag.

Een MVP is een belangrijk instrument voor alle Product Owners. De grootste misvatting van een MVP is: dat deze alleen geschikt is voor startups. Hoewel de MVP-techniek daar ontstaan is, kan deze echter overal ingezet worden. Welke organisatie wilt nu heel veel tijd en geld besteden aan iets wat achteraf gezien niet de juiste klantvraag invult?

Hoe ziet een MVP vanuit de klant gezien eruit?

Onderstaande afbeelding van Henrik Kniberg is de allerbekendste afbeelding van de MVP gedachte. Het toont de ontwikkeling van een MVP. In iteratieve stappen kom je bij het gewenste product. Dit plaatje behoort in je rugzakje en behoeft geen verdere toelichting.

Minimum Viable Product - Henrik Kniberg

4  voorwaarden voor een MVP

Hoewel het opstellen van een Minimum Viable Product vrij te bepalen is, zijn er vier voorwaarden die je zeker zou moeten meenemen in het opstellen van je MVP. Deze voorwaarden zijn: functionaliteit, ontwerp, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

1. Functionaliteit

De set van functies moet op voorhand een duidelijke waarde voor de gebruiker opleveren.

2. Ontwerp

Het ontwerp van de MVP moet ruim voldoen aan de in jouw branche geldende normen.

3. Betrouwbaarheid

De kwaliteitsnorm van de test dient hoog te zijn, hanteer minimaal het gebruikelijke niveau en testmethode. Het is de bedoeling dat je kunt leren!

4. Bruikbaarheid

Een MVP moet gemakkelijk te gebruiken en intuïtief zijn.

In de praktijk worden de voorgenoemde ‘voorwaarden’ wel eens uit het oog verloren. Men is dan zo gericht op de te testen functionaliteiten, dat men bereid is om concessies te doen. Het grote risico is dat het leren zich helaas richt op de interne processen. De leercyclus met kennis van de early adopters komt dan wellicht niet tot stand.

Doelstellingen

Wat je bij het opstarten van een Minimum Viable Product vaak als ‘doelstellingen’ terughoort zijn de volgende benaderingen:

 • We willen onze hypothese testen met minimale middelen.
 • Snel leren en nog sneller leren, dat is ons doel.
 • We willen geen tijd verliezen en zeker geen tijd verspillen.
 • Het product moet zo snel mogelijk naar de early adopters.
 • Deze MPV is de basis voor een hele reeks andere producten.
 • We testen of onze ontwikkel vaardigheden aansluiten bij deze uitdaging.
 • Op deze manier kunnen we heel snel ons merk opbouwen.

Voorgaande doelstellingen zijn absoluut waar, maar deze komen veelal uit de koker van belanghebbenden. Interessant is het dan om nog eens te kijken naar de verschillende definities van een MVP

Verschillende definities MVP

Er zijn zeer veel definities van een Minimum Viable Product – MVP, hoewel ze allemaal dezelfde richting hanteren zijn de verschillen best essentieel.  Een paar voorbeelden:

 • Een MVP is een minimale vorm van uw complete product dat in de markt wordt getest.
 • Een product is minimum viable als het enige features heeft die gevalideerd kunnen worden in de markt en het kernwaarde brengt voor brengt voor early adopters.
 • Vanuit een consultancy oogpunt zou een MVP gezien kunnen worden als een pioneer product versie met ruwe functionaliteiten en features.
 • Een MVP is een versie van een product die alleen de functies bevat die het nodig heeft om verhandelbaar te zijn.
 • Wikipedia stelt:  Een MVP is die versie van een nieuw product die een team gebruikt om met de minste moeite de maximale hoeveelheid gevalideerd leren over klanten te verzamelen.

Welke definitie je ook gebruikt, het belangrijkste doel en overeenkomst is dat een MVP gaat over oordeelsvorming. In de kern is het daarbij handig om de volgende definitie van Steve Blank ook te kennen:

Een MVP is een minimaal levensvatbaar product met een minimale set van eigenschappen.

Steve Blank

Steve Blank: ook bekend als The Godfather van Silicon Valley.

De belangrijkste doelstelling van een MVP is: leren!

Minimum Viable Product - grafische weergave MVP

Mijn MVP is niet volledig!

Een Minimum Viable Product is nooit volledig! Als dat toch het geval is heeft Reid Hoffman daar een pakkende quote voor:

If you are not embarrassed by the first version of your product, you’ve launched too late.

Reid Hoffman

Reid voegt daar overigens aan toe dat het dan tevens een groot voorbeeld is van verlies van intentie van een MVP.

Is my idea worth doing?

De kernvraag is of jouw idee het waard is om verder uit te werken voor de klant. Geen gekke vraag, toch?

Want je weet dat ruim 90% van de startups het niet redden. Hoewel hier tientallen achterliggende redenen voor kunnen zijn, is de hoofdconclusie dat het business idee niet de juiste oplossing voor de klant levert.

Dat het bijzonder lastig is om een goede MVP te doen blijkt uit onderstaande afbeelding waarin de Minimum Viable Product i.c.m. de ijzeren driehoek word getoond :

Minimum Viable Product - ijzeren driehoek en MVP

Het ideaal plaatje bestaat niet, je zult altijd afwegingen moeten maken. Het nadenken over de mogelijke voordelen helpen je hierbij.

Bovenstaande plaatje is slechts ter illustratie, hoe het ijzeren driehoek plaatje er echt uit ziet in een agile omgeving lees je in het artikel: De ijzeren driehoek in een agile omgeving

8 voordelen van een MVP!

De voordelen van het toepassen van een MVP zijn volgens de meeste auteurs: lage ontwikkelingskosten en snel ‘waarde’ bepalen, het ‘live’ kunnen testen van een minimaal levensvatbaar product testen om het vervolgens iteratief uit te kunnen bouwen. Waarbij de gebruiker het product mee ontwikkelt. En dat in elke vervolgstap gekozen kan worden voor die functionaliteit die de meeste waarde toevoegt.

Toch is het handig om de mogelijke voordelen op te sommen en hier een korte toelichting op te geven.

1. Optimalisatie van middelen

Dit staat voor direct waarde toevoegen en een hoge mate van kosten efficiëntie. Verspil geen tijd aan de verkeerde aannames. Als de markt jouw Minimum Viable Product waardeert is de kans vrij groot dat het volledige product aanslaat. Als de markt jouw MVP niet waardeert is het tijd om een andere richting, scenario of invulling te kiezen. Besteed niet meer tijd of geld aan iets waar de klant niet om vraagt.

2. Early adopter acquisitie

Je komt met jouw top idee naar de markt, want jouw MVP is in jouw ogen een lean kernproduct. Met voldoende waarde, features en functionaliteiten om te zien hoe de early adopters reageren.

Bij jouw MVP gaat het je om feedback, aanvullende inzichten, wat waarde toevoegt en niet. Je test dus de value propositie. Je kunt zelfs al starten met het opbouwen van een klantendatabase.

3. Focus op de klantwaarde propositie

Je wilt problemen van je klant oplossen, maar welke problemen zijn de belangrijkste. Welke leveren de meeste waarde voor de klant. Er bestaat een Value Business Canvas, gebruik deze om dit goed te bepalen.

Deze eerste genoemde 3 voordelen zijn veruit de belangrijkste, vaak hoor je ook de volgende voordelen:

4. Aantrekkelijk voor investeerders

Het toepassen van een MVP is in principe niet voldoende om investeerders aan te trekken, want je staat pas in het begin van de validatie van jouw idee. Hoewel daar uitzonderingen op zijn (crowd funding) toont vooral of je op de goede weg bent. Testen en leren is een essentiële voorwaarde om tot een goed product te komen.

5. Een MVP is de check op jouw productvisie in de markt.

De kernvragen van elk productidee zijn: of het product waarde voor de klant oplevert en deze te monitizen is. Als dit niet het geval is dan heb je geen businessmodel.

6. Optimalisatie van middelen in marktonderzoek.

Het gaat bij een MVP niet om zoveel mogelijk features in een keer te testen, het gaat er om dat je de meest waardevolle voor de klant test. Het kernidee achter MVP is niet het testen van functionaliteren maar de productwaarde validatie!

7. Product en markt optimalisatie door strategie aan te scherpen.

Focus je dus sterk op het belangrijkste businessdoel, binnen het beschikbare budget! Let goed op, niet alle features zijn must-haves zijn.

In jouw prioritering heb je focus nodig, hoewel je best een aantal zaken mag toevoegen als de prioritering onduidelijk is. Een veel gemaakte denkfout is namelijk dat slechts een waardevolle feature getest kan worden.

Laat je echter ook niet verleiden om alles een must have te noemen. De MoSCoW methode helpt je hierbij (must, should, could, would & won’t haves)

8. Effect op het team

Om helder te maken wat een Minimum Viable Product voor teams kan betekenen, volgt nu een korte opsomming van een aantal teamactiviteiten:

 • Je bediscussieert de richting en inhoud van een MVP.
 • Men bouwt kernfuncties en functionaliteiten.
 • In hele korte tijd naar de markt, dat stimuleert een team.
 • Je krijgt feedback van de early adopters van wat wel en niet werkt.
 • De feedback gebruik je voor beslissingen voor de volgende iteraties.
 • Je kunt beter beslissen welke features meer kans maken.

Kortom, je hanteert een agile werkwijze!

Realiseer je terdege dat de huidige succesvolle organisaties allemaal zijn begonnen als iets veel eenvoudiger dan ze vandaag de dag zijn. Leer van hun successen. Hanteer hun 5 stappen:

De vijf stappen van MVP

Een MVP hanteert 5 stappen, van productidee naar verbeteren of stoppen. In onderstaande afbeelding zijn deze weergegeven.

Minimum Viable Product - in 5 stappen

In vogelvlucht worden de 5 stappen van een Minimum Viable Product beschreven:

1. Idee? – Wat is het te testen probleem?

Kernbegrippen: Klantcontact, probleem presentatie, klantkennis, marktkennis.

2. Minimum Viable Product bouwen

Kernbegrippen: Eerste realiteitscheck, definiëren MVP, demo maken.

3. Lanceer product – Test MVP

Kernbegrippen: Metrics, MVP opleveren, realiteitscheck, conclusie.

4. Meten en verifiëren

Verifieer het probleem, MPV, Business model.

5 Leer en beslis

Leer van de voorgaande stappen. Wat is vervolgstap? een iteratie starten om te verbeteren of blijkt het niet zinvol om door te gaan en stop je?

Het definiëren van jouw MVP

Een voordeel van het hanteren van een Minimum Viable Product of MVP is dat je tegen de laagst mogelijke kosten, de beste inzichten kan verkrijgen. Daar zijn meerdere MVP-methoden voor.

In de terminologie van Minimum Viable Product zie je 2 die regelmatig terugkomen: een Low Fidelity en een High Fidelity benadering.

Deze begrippen komen uit de muziekindustrie, waar bleek dat het afspelen van muziek in een lagere kwaliteit dan mogelijk is, niet altijd tot een slechtere hoorbare kwaliteit leidde. Bij een MVP gebruikt men deze begrippen voor een andere vergelijkbare benadering.

Een low fidelity is vaak de goedkoopste variant van een MVP, dus zal deze eerst worden beschreven.

Low fidelity MVP

Het mogelijke doel van een low-fidelity MVP is het testen of je ‘het probleem’ begrijpt. 

Het leren van de waarde van het product in de praktijk. Bijvoorbeeld door de volgende stellingen:

 • Wat is de praktische waarde voor de klant?
 • Hoe vinden wij de meest effectieve oplossing voor de klantwens.
 • Hoe krijgen wij een beter begrip van de klantwens.
 • Is het probleem, of een probleem het waard om op te lossen.

Voorbeelden van low fidelity MVP’s:

 • Blogs
 • Forums en communities
 • Surveys en questionnaires
 • Advertentie campagnes
 • Mockups en slide decks en presentaties
 • Landing pages – valideert propositie, probleemoplossing, businessmodel, prijs etc.
 • Explainer video’s – korte video wat een product doet en waarom je het product moet aanschaffen.

Alleen de laatste 2 voorbeelden zijn kort toegelicht, de anderen spreken voor zich.

High fidelity MVP

Het mogelijke doel van een high fidelity MVP is ‘de oplossing’ proberen te begrijpen. Je wilt bewijzen dat je een kernprobleem van de klant oplost.

Een productontwikkeling dient in agile werken altijd te starten vanuit een validering van een business idee. Gebruik hiervoor bij voorkeur een canvas, bijvoorbeeld de Lean Canvas van Ash Maurya. In een high fidelity MVP ontwerp je een test met een minimum aan features, met als doel te leren van jouw early adopters.

De volgende activiteiten spelen dan een rol:

 • Het definiëren van mogelijke groeistrategie varianten
 • Definiëren en optimaliseren marketingstrategie
 • Acquisitie van early adopters en het op de markt brengen van een testproduct
 • Testen van de waardepropositie, communicatie en call to action (CTA).
 • Leren welke vraag het product invult en oproept.

Een High fidelity MVP vereist veel inspanningen, maar levert ook veel informatie op. Je test bijvoorbeeld: user interface, user experience en betrokkenheid.

Voorbeelden van high fidelity MVP’s

 • Concierge MVP – handmatige service, waarbij je alle productstappen doorloopt.
 • Wizard of Oz MVP of Flintstoning: ‘voorkant’ site lijkt echt, achterkant is echter handmatig.
 • Piecemeal MVP – combinatie Wizard of OZ en Concierge.
 • Single featured MVP, ook wel: one pain killer
 • Crowdfunding campagnes – Denk aan kickstarter, je valideert of klanten jouw product willen hebben en je haalt tegelijkertijd geld op.
 • Idea spotting networks – Stop naar binnen kijken en start buiten jouw organisatie, gebaseerd op de inzichten van Sam Harrison. 

Wellicht worden deze Minimum Viable Product in een later artikel eens uitgebreid toegelicht. Voor nu volstaat dit lijstje, handig om te weten is dat elke variant een bepaald doel nastreeft, passend bij het product. Vaak worden een aantal gecombineerd.

De verdeling van de MVP in Low en High fidelity is vrij arbitrair. Het is veel belangrijker dat de gekozen vorm ook echt iets toevoegt. Je wilt zowel het ‘probleem’ als de ‘oplossing’ begrijpen. Welke vorm je de inzichten verstrekt, tegen de laagste kosten kent de voorkeur.

Tot slot

Onderstaande, overigens vrij geïnterpreteerd, quote van Dave McClure helpt je op weg bij de start van een Minimum Viable Product of MVP:

Customers care about their problems, not about your solution!

Dave McClure

Bovenstaande quote benadrukt het belang van omdenken. Van idee naar product is namelijk een iteratief proces. In het huidige agile tijdperk past een MVP. De traditionele methode om heel veel energie besteden, zonder de klant te betrekken, in productontwikkeling past niet meer van deze tijd.

Een MVP past heel goed in het Business Model Canvas van Alex Osterwalder en het Experiment Canvas van Ash Maurya. Ook in andere canvassen komt de MVP in beeld.

Volgens Eric Ries is een Minimum Viable Product, afgekort MVP, een versie van een product of dienst, die de mogelijkheid biedt, om zo veel mogelijk validatie te leren van de klanten over het (toekomstige) product met de minste inspanningen.

In het artikel Wat is de Lean startup methode? lees je meer over de denkrichting van Eric Ries.

Het productontwikkelingsproces bestaat traditioneel uit een stappenplan. De eerste stap van productontwikkeling is een Proof of Concept (PoC), de tweede stap is een prototype, de derde stap is een pilot.