Scrum Value: Focus

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: < 1 min.

De Scrum Values zijn:Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect.

scrum values

In dit artikel bespreek ik de Scrum Value: Focus. Wat is Focus? Welke kenmerken heeft Focus, hoe krijg je de juiste focus en wat is de impact van Focus op een Scrum omgeving.

Voor een totaal overzicht van de Scrum Values en hoe deze met elkaar verbonden zijn verwijs ik je naar Scrum Values: wat heb ik er aan?

Wat is Focus niet?

Focus is niet je alleen richten op een blije klant!

Dat is natuurlijk wel prettig als jij je richt op een blije klant, maar klanten kunnen van mening veranderen. Wellicht worden andere zaken die ook belangrijk zijn ondergeschikt gemaakt aan deze ene focus.

Wat is Focus!

De Scrum Value: Focus is je richten op het werk vanuit je expertise.

Wanneer krijg je de juiste focus?

  • Richt je op de Sprint en de Sprint Goal.
  • Focus op wat NU het belangrijkste is, niet wat ergens in de toekomst belangrijk zou kunnen worden.
  • YAGNI (You Ain’t Gonna Need It). Richt je op wat je nu weet, dit helpt bij het behouden van de focus.
  • Focus op datgene wat NU of zo direct moet. De toekomst is onzeker. We doen nu ervaring op voor de toekomst.
  • Richt je op het werk afronden (done).
  • Focus je op het simpelste wat mogelijk zou kunnen werken.

Takeaway

Een Sprint Goal heeft een focus voor 1 maand of minder. De Daily Scrum (stand up) helpt het team te focussen op het dagelijkse werk.

Binnen de rollen van een Scrum Team is het mogelijk dat alle teamleden zich ook focussen op de eigen expertise.