View Post

Conflicten in een Agile Team?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Conflicten in een Agile Team? Jazeker, een groep mensen gaat een team vormen. Een groep met allerlei verschillende achtergronden, overtuigingen en karakters. Dit leidt regelmatig tot conflicten. In het artikel de 5 frustraties van teamwork wordt beschreven dat conflicten in teams erbij horen. Zelfs nodig zijn om als team verder …

View Post

Agile Coachen van klagers!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Hoe gaat een Agile Coach om met (anonieme) klagers en klachten? Agile coachen van klagers, dat is een interessante vraag! Een manager zal bij klachten vaak direct willen handelen, een Agile Coach hanteert een andere methode. Wees je ervan bewust dat klagen een functie heeft. Teamleden kunnen terecht bezorgd zijn …

View Post

Wat is Lean Coffee?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Lean Coffee is een faciliterende groepssessie. Met Lean Coffee breng je leren en samenwerking tot stand door het creëren van effectieve groepsdiscussies. Lean Coffee is een gestructureerde bijeenkomst zonder agenda. De deelnemers komen eerst bijeen en pas dan stelt men de agenda samen. Lean Coffee maakt dus het mogelijk om …

View Post

Leading Change Model van Kotter bestaat uit 8 stappen!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. De cultuur van een organisatie kan je veranderen door urgentie te creëren, het aanstellen van leiders in verandering, het bouwen aan een visie, de visie effectief te communiceren, obstakels verwijderen, quick wins te realiseren, verder te bouwen en de verandering te borgen. Dit is het 8 stappen Leading Change Model …

View Post

Wat is Teamleren volgens Bijlsma?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Teamleren is het opbouwen van kennis, kunde en inzicht door het team middels interpersoonlijke processen, waarbij het team de verbetering (het geleerde) ook aantoonbaar toepast en borgt. Het Teamleren model is ontwikkeld door Tom Bijlsma, die hier meerdere onderzoeken naar heeft gedaan. Het model is ontwikkelt voor met name crisisteams, …

View Post

Het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Een van de bekendste modellen van leiderschap is het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard. Hersey en Blachard ontwikkelden hun model vanuit de visie dat de leiderschapsstijl van de manager per type medewerker dient te variëren om zo effectief mogelijk te zijn. Het model beschrijft vier leiderschapsstijlen zijn die …

View Post

Wat is de Big Five van persoonlijkheidsdimensies?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. De theorie van de Big Five hanteert 5 dimensies waarmee de persoonlijkheid van iemand beschreven kan worden. Door van elke dimensie aan te geven in welke mate deze op iemand van toepassing is kan je een karakter van een persoon beschrijven. De persoonlijkheid is een bepalende factor, want als je …

View Post

5 disciplines van een lerende organisatie

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Lerende organisaties worden geschapen en versterkt door het praktiseren van vijf elkaar versterkende disciplines: team leren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie, explicitering van mentale modellen en, als een soort centrale dimensie, systeemdenken. Dat is de definitie volgens van Caluwé en Vermaak, deze definitie sluit ook goed aan bij de ‘5 disciplines …

View Post

Wat is de 5W2H methode?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. De 5W2H methode is een efficiënt probleemanalyse tool. De 5W2H methode staat voor de 5 W’s: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en de 2H’s staan voor Hoe en Hoeveel. Het bijzondere aan deze methode is dat deze zo gemakkelijk toepasbaar is dat het eigenlijk vreemd is dat 5W2H niet bovenaan …

View Post

Wat is Scrum Nexus?

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 5 min. Nexus is een eenvoudige scaling methode van Scrum voor ca. 3 tot en met 9 teams. Het doel van Scrum Nexus is om de productiviteit te verhogen door onderlinge afhankelijkheden te verkleinen. Een Nexus focussed zich op goed samenwerken en bestaat uit een Nexus Integration Team en ca. 3 tot …

View Post

Wat is het 70:20:10 model?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Het 70:20:10 model is een leermodel dat beschrijft hoe de prestatie van de medewerker verbetert kan worden door te leren. Het gaat in dit model specifiek om effectief leren. Welke leerinspanning levert de meeste voordelen voor de organisatie en medewerker? Waar staat 70:20:10 nu eigenlijk echt voor? Het model is …

View Post

Het Ishikawa diagram

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Het Ishikawa diagram of visgraatdiagram is een methode om een zorgvuldige oorzaak-gevolg analyse te doen. Het doel van deze methode is de bronoorzaak van problemen te vinden door problemen te analyseren! Het doel van het Ishikawa diagram (in spreektaal vaak de visgraatmethode genoemd) is om tot de bronoorzaak van problemen …

View Post

De zes denkhoeden van De Bono

In Agile, Intermediate, More by Peter

Leestijd: 8 min. Met De Zes Denkhoeden van De Bono heb je een manier om anders denken te stimuleren. Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkrichtingen, hiervoor gebruikt De Bono zes (virtuele) denkhoeden. Deze manier van denken helpt mensen snel, doeltreffend en constructief tot nieuwe ideeën te komen. Het concept De basisgedachte van …

View Post

Fun Retrospectives – boek review

In Agile, boek review, Intermediate by Peter

Leestijd: 2 min. Een boek review van Fun Retrospectives is het beschrijven van een soort basisboek met tientallen Retrospective voorbeelden. Het is geschreven door Paulo Caroli en Taina Caetano. De ondertiteling is: Activities and ideas for making Agile Retrospectives more engaging. Dit 124 pagina tellend boek staat er vol mee: Retrospectives. Na een …

View Post

Velocity – variantie, standaarddeviatie en voorspelbaarheid

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Een aanvulling op het artikel Velocity. Nog meer metrics die bij de metric Velocity thuishoren. Variantie, standaard deviatie en voorspelbaarheid. Echt iets voor de liefhebbers van metrics. Velocity – variantie en standaarddeviatie Klik voor het basisartikel over Velocity Variantie van Velocity Teams zouden idealiter een redelijk constante snelheid moeten hebben, …

View Post

Wat zijn de leerstijlen van Kolb?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Recent was ik deelnemer in de training ‘train de trainer’. In deze training werden de leerstijlen van Kolb gebruikt om inzicht te geven in de verschillen van leren van mensen. Een handig model welk ik graag deel. David Kolb is een Amerikaanse psycholoog die samen met Roger Fry in de …

View Post

3 principes van Agile metrics

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Zonder het toepassen van de 3 Principes van Agile Metrics hebben metrics beperkte waarde. Het is belangrijk om deze principes te begrijpen, het geeft namelijk meer inzicht over hoe metrics kunnen worden ingezet bij Agile werken. Dit artikel is een onderdeel van een serie artikelen over metrics. Het doel is …

View Post

Velocity

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 4 min. Velocity wordt berekend door aan het einde van de Sprint het opgeleverde werk in Story punten te bepalen. Dit doe je door van alle volledig opgeleverde User Stories het aantal Story punten op te tellen. Velocity is een metric die gehanteerd wordt om de hoeveelheid werk die een team aan …

View Post

11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. In dit artikel de 11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling. 1. Stakeholder betrokkenheid en tevredenheid Tijdens de Sprint zijn er meerdere mogelijkheden om echte samenwerking en betrokkenheid met Stakeholders tot stand te brengen. Bij softwareontwikkeling spreken we vaak over opdrachtgevers. In beide gevallen verbeter je de samenwerking door Stakeholders actief …

View Post

Wat zijn Agile metrics?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Wat zijn Agile metrics? Agile metrics zijn meetinstrumenten om het Agile proces te kunnen meten. Wat kan je meten? Voorbeelden zijn: het ontwikkelproces, kwaliteit van het werk, productiviteit, voorspelbaarheid, team spirit en de producten die ontwikkelt worden. Agile metrics richten zich op de waarde die aan de klant geleverd wordt. …

View Post

Oefenen met de 12 principes van het Agile Manifest

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 2 min. Wie kent de principes van het Agile Manifest en de 12 onderliggende principes nou niet? Nou, dat is best nog wel een eye-opener! Ik heb een interessante oefening met de 12 principes. Samen oefenen met het team! Vanzelfsprekend zijn de 12 principes toegevoegd in dit artikel, maar het gaat om …

View Post

Scrum Values: wat heb ik er aan?

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 5 min. In dit artikel leg ik uit waarom scrum values waarde hebben voor jou en het team. Het succes van agile werken komt voort uit de kwaliteiten van het team, hoe het team denkt en handelt. Zowel op een individueel niveau als hoe het team omgaat met elkaar. Een goed functionerend …

View Post

Scrum value: Commitment

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: < 1 min. De Scrum Values zijn: Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect. In dit artikel bespreek ik de Scrum Value: Commitment. Wat is het niet, wat is het wel, wat betekent het eigenlijk, welke kenmerken heeft het en wat is de impact van Commitment  in een Scrum omgeving. Voor een totaal overzicht van de …

View Post

Scrum Value: Focus

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: < 1 min. De Scrum Values zijn:Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect. In dit artikel bespreek ik de Scrum Value: Focus. Wat is Focus? Welke kenmerken heeft Focus, hoe krijg je de juiste focus en wat is de impact van Focus op een Scrum omgeving. Voor een totaal overzicht van de Scrum Values …