View Post

Wat is Lumina Spark?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Lumina Spark is een persoonlijkheidsmodel gebaseerd op een combinatie van Big Five en Jung. Lumina Spark is bedacht door Stewart Desson. In de markt van persoonlijkheidsdiagnoses zijn er zeer veel instrumenten. Het systeem van Lumina is een van de nieuwere methodieken (2009). Lumina tracht door het combineren van Big Five …

View Post

6 logische niveaus – Bateson en Dilts

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. De logische niveaus is een analyse- en verandermodel dat inzicht geeft in de verschillende niveaus van communicatie, verandering en functioneren. Het model ‘logische niveaus’ bestaat uit 6 niveaus van denken, leren en veranderen. Het model helpt ons de verschillende niveaus te begrijpen waarop we onze wereld ervaren. De kracht van …

View Post

Wat is DISC?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. DISC is een persoonlijkheidsanalyse model dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart in te brengen. DISC helpt om observeerbaar, normaal, menselijk gedrag te meten en bespreekbaar te maken. Het DISC model geeft mensen inzicht in hun eigen persoonlijkheids- en communicatiestijl en die van anderen. De …

View Post

Wat is geweldloze communicatie (NVC)?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Geweldloze communicatie (NVC) is een communicatiemethode die gebaseerd is op de aanname dat alle mensen over mededogen en empathie beschikken en dat mensen alleen hun toevlucht nemen tot geweld of gedrag dat schadelijk is voor anderen wanneer ze geen effectievere strategieën herkennen om aan de behoeften te voldoen. Geweldloze communicatie …

View Post

Wat is jouw persoonlijkheidstype? 16 personalities!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Ben jij op zoek naar een moderne versie die jouw persoonlijkheid beschrijft? Denk dan eens aan het 16personalities model! Zoals je weet zijn er meerdere modellen die je kunnen helpen om jouw persoonlijkheidstype te beschrijven. In dit artikel wordt een van de recentere methodieken beschreven. De informatie die in dit …

View Post

Het organisatiecultuurmodel van Schein

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Het organisatiecultuurmodel van Schein hanteert drie niveaus voor cultuur in een organisatie: artefacts, verkondigde basiswaarden en veronderstelde waarden. Schein stelt in zijn organisatiecultuurmodel dat er drie cultuurniveaus zijn: cultuur als zichtbaar artefact, als verkondigde basiswaarden en als onbewust vanzelfsprekend aangenomen overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens. De laatst genoemden worden ook …

View Post

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak

In Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 9 min. Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak staat voor veranderen met behulp van 5 kleuren. In het kleurenmodel hanteren De Caluwé en Vermaak 5 manieren van denken die sterk verschillen. Elke manier van denken heeft een kleur gekregen, in dit kleurenmodel hanteert men: wit, groen, rood, blauw en geel. Het …

View Post

Agile storytelling? Schrijf een persbericht!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. In dit artikel is een workshop beschreven waar je door het schrijven van een persbericht met het team (voordat je met een opdracht start) het beoogde resultaat gemakkelijker kan realiseren. Start van een opdracht? Storytelling? Doe de workshop: schrijf een persbericht aan het begin! Storytelling gaat over het delen van …

View Post

Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn.

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 10 min. Het concurrerende waardenmodel van Quinn is een framework waarin tegengestelde waarden worden verbonden. Het model is opgebouwd aan de hand van historische evolutie van management modellen. Quinn heeft 4 managementmodellen met elkaar verbonden als zijnde één nieuw management model. Het concurrerende waardenmodel. Superinteressant is dat het daarbij niet is gebleven, …

View Post

Diffusie van innovatie theorie van Rogers

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. Diffusie van innovatie theorie van Rogers is een communicatie model om uit te leggen hoe een product, dienst of idee in de loop van de tijd aan kracht wint en zich verspreidt in een populatie of een sociaal systeem. Je kent een onderdeel van deze theorie vermoedelijk als de Product …

View Post

Wat is een PESTLE analyse?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Een PESTLE analyse is een raamwerk of analysemodel dat wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren, die van invloed zijn op een organisatie, te analyseren en te monitoren. Het is een externe analyse. PESTLE is een acroniem voor Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental. In het Nederlands: politiek, economisch, sociaal, technologisch, …

View Post

Drie werkvormen van Hurson: High Five, DRIVE en POWER.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Het Productive Thinking Model hanteert drie werkvormen die gebruikt kunnen worden in het PTM model. De drie werkvormen die worden beschreven zijn: High Five, DRIVE en POWER. Deze modellen zijn ontwikkeld door Tim Hurson. Deze werkvormen zijn echter ook geschikt voor andere toepassingen. Daarom worden deze 3 werkvormen in dit …

View Post

Wat is het Productive Thinking Model van Hurson?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Het Productive Thinking Model van Hurson is een framework dat verschillende creativiteitstechnieken in verschillende stadia van het proces stimuleert. Het model hanteert 6 stappen, waarbij in elke stap een combinatie van creatief en kritisch denken wordt toegepast. Hurson’s Productive Thinking Model kan worden gebruikt door individuen, teams en organisaties. Eigenlijk …

View Post

Wat is het Kano model?

In Intermediate, Lean by Peter

Leestijd: 10 min. Het Kano model legt een relatie tussen de eigenschappen van het product of dienst en de klanttevredenheid die daaruit ontstaat. Door het hanteren van het Kano model krijg je een roadmap voor productontwikkeling. Alles draait om de klant, maar hoe bepaal je nu goed wat de klant van jouw product …

View Post

De 9 Teamrollen van Belbin

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. Het Belbin Teamrollen model gaat uit van 9 mogelijke rollen in een team. Je hebt meerdere rollen in een team nodig om te komen tot succesvolle samenwerkingen en prestaties van teams. In het Belbin model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken in een team. Kwaliteiten …

View Post

Het kernkwadrant van Ofman

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Het kernkwadrant van Daniel Ofman is een heldere en eenvoudige methode om jouw sterke en zwakke punten helder te krijgen door je kernkwaliteiten te benoemen. Je kunt het kernkwadrant ook goed gebruiken om conflicten inzichtelijk te maken. Door het toepassen van het kwadrant van Ofman krijg je een beter inzicht, …

View Post

Het Enneagram voor Agile teams

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. Het Enneagram is een systeem van persoonlijkheidstypering dat patronen beschrijft hoe mensen de wereld conceptualiseren en hun emoties beheren. Kortom, het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag in onderlinge relaties bezighoudt. De Enneagram-model beschrijft negen verschillende persoonlijkheidstypen en brengt elk van deze typen in kaart op …

View Post

Wat is goed faciliteren?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Faciliteren is een van de taken van een Agile Coach. Maar wat is goed faciliteren? Daar is geen simpel antwoord op te geven. Volgens Van Dale is faciliteren: mogelijk maken. Dat is wel erg beperkt, daarom leg ik het hier verder uit. Een facilitator is idealiter een neutrale partij in …

View Post

Wat is Mob Programming?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Mob Programming is een softwareontwikkelingsaanpak waarbij het hele team aan hetzelfde ding werkt, op hetzelfde moment, in dezelfde ruimte en op dezelfde computer. Mob Programming of Mobbing gaat over samenwerking, zoals in het Agile Manifesto beschreven is. Een team wat aan hetzelfde ding werkt, op hetzelfde moment in dezelfde ruimte, …

View Post

Drive, wat motiveert ons?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Het Drive model van Daniel Pink beschrijft dat mensen 3 behoeften hebben om intrinsiek te worden gemotiveerd: autonomie, zingeving en meesterschap. Als aan deze behoeften door de (werk)omgeving wordt voldaan, blijven mensen gemotiveerd en zullen ze meer bereiken. Dit staat haaks op de gebruikelijke management methode: ‘wortel en stok’ van …

View Post

Wat zijn Liberating Structures?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Liberating Structures zijn een set van 35 werkvormen, waarbij de participatie in een groepssessie door alle samenwerkende deelnemers mogelijk wordt gemaakt. Ongeacht de groepsgrootte kan iedereen  betrokken worden en controle hebben over de inhoud van een sessie. LS maakt gebruikt van de kennis in de groep, de gezamenlijke expertise en …

View Post

Wat is Dynamic Reteaming?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Dynamic Reteaming is wanneer je de team samenstelling verandert. Dit is echter geen eenmalige activiteit, maar een dynamisch proces waarbij je oude dogma’s loslaat. Reteaming is het tegenovergestelde van het behouden van je teams. Heidi Helfland definieert Reteaming als: wanneer je je team samenstelling verandert. Reteaming kan zo eenvoudig zijn …

View Post

Wat is Open Space Technology?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Open Space Technology (OST) is een methode die gebaseerd is op een filosofie die ervan uitgaat dat deelnemers aan een sessie een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen, helemaal als het probleem voor hen belangrijk en/of duidelijk is. Iedereen telt mee om de agenda te bepalen en …

View Post

Wat is Deep Democracy?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy hanteert als belangrijkste uitgangspunt dat de beste besluiten tot stand komen als kennis, talenten, ervaringen en emoties van mensen met een grote diversiteit samenkomen. Het is leren omgaan met …

View Post

Conflict Cirkel van Moore!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. De Conflict Cirkel van Moore is een analyse tool die inzicht geeft in de bron en dynamiek van een conflict.  Christopher Moore heeft een model bedacht, die zeer geschikt is voor het doorgronden van conflicten. Het Conflict Cirkel model is namelijk een analyse tool. Deze tool helpt met de identificatie …

View Post

Wat is The Golden Circle van Simon Sinek?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Start with Why! Dat is kern van het model ‘De gouden cirkel’ van Simon Sinek. Simon Sinek vroeg zich af waarom sommige bedrijven innovatiever en succesvoller zijn dan andere. Waarom hebben bepaalde bedrijven ‘fans’ die graag bij een merk willen horen?  Het start met de WAAROM-vraag! Sinek ontdekte dat succes …

View Post

Het ijsberg model van McClelland voor gedragsverandering

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Het ijsberg model hanteert men om gedragsverandering tot stand te brengen. Het kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen.  De ijsberg wordt gehanteerd als metafoor voor de gelaagdheid van competenties van een individu. Een ijsberg toont slechts 10% van zijn massa boven …

View Post

De negatieve brainstorm als Design Thinking Tool.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. De negatieve brainstorm techniek (reverse brainstorming technique) is een creatieve methode om problemen op te lossen. Na het identificeren van het probleem ga je in een brainstorm sessie het probleem nog groter maken. Daarmee onderzoekt het team wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Het probleem wordt omgekeerd naar de …

View Post

Het GROUP model voor team coaching.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Het GROUP model is een praktisch model voor team coaching in organisaties. Het model is ontwikkeld door Saul Brown en Anthony Grant. Het GROUP model is een verdere uitwerking van het GROW model. Het GROUP model richt zich echter op teams. Ook bij het GROUP model is er sprake van …