View Post

Conflicten in een Agile Team?

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Conflicten in een Agile Team? Jazeker, een groep mensen gaat een team vormen. Een groep met allerlei verschillende achtergronden, overtuigingen en karakters. Dit leidt regelmatig tot conflicten. In het artikel de 5 frustraties van teamwork wordt beschreven dat conflicten in …

View Post

Agile Coachen van klagers!

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. Hoe gaat een Agile Coach om met (anonieme) klagers en klachten? Agile coachen van klagers, dat is een interessante vraag! Een manager zal bij klachten vaak direct willen handelen, een Agile Coach hanteert een andere methode. Wees je ervan bewust …

View Post

Wat is Lean Coffee?

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 6 min. Lean Coffee is een faciliterende groepssessie. Met Lean Coffee breng je leren en samenwerking tot stand door het creëren van effectieve groepsdiscussies. Lean Coffee is een gestructureerde bijeenkomst zonder agenda. De deelnemers komen eerst bijeen en pas dan stelt men …

View Post

Wat is Teamleren volgens Bijlsma?

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Teamleren is het opbouwen van kennis, kunde en inzicht door het team middels interpersoonlijke processen, waarbij het team de verbetering (het geleerde) ook aantoonbaar toepast en borgt. Het Teamleren model is ontwikkeld door Tom Bijlsma, die hier meerdere onderzoeken naar …

View Post

5 disciplines van een lerende organisatie

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 11 min. Lerende organisaties worden geschapen en versterkt door het praktiseren van vijf elkaar versterkende disciplines: team leren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie, explicitering van mentale modellen en, als een soort centrale dimensie, systeemdenken. Dat is de definitie volgens van Caluwé en Vermaak, …

View Post

Wat is de 5W2H methode?

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 4 min. De 5W2H methode is een efficiënt probleemanalyse tool. De 5W2H methode staat voor de 5 W’s: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en de 2H’s staan voor Hoe en Hoeveel. Het bijzondere aan deze methode is dat deze zo gemakkelijk toepasbaar …

View Post

Wat is Scrum Nexus?

In Intermediate, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Nexus is een eenvoudige scaling methode van Scrum voor ca. 3 tot en met 9 teams. Het doel van Scrum Nexus is om de productiviteit te verhogen door onderlinge afhankelijkheden te verkleinen. Een Nexus focussed zich op goed samenwerken en …

View Post

Wat is het 70:20:10 model?

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Het 70:20:10 model is een leermodel dat beschrijft hoe de prestatie van de medewerker verbetert kan worden door te leren. Het gaat in dit model specifiek om effectief leren. Welke leerinspanning levert de meeste voordelen voor de organisatie en medewerker? …

View Post

Het Ishikawa diagram

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Het Ishikawa diagram of visgraatdiagram is een methode om een zorgvuldige oorzaak-gevolg analyse te doen. Het doel van deze methode is de bronoorzaak van problemen te vinden door problemen te analyseren! Het doel van het Ishikawa diagram (in spreektaal vaak …

View Post

3 principes van Agile metrics

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 4 min. 3 Principes van Agile Metrics Er zijn veel verschillende metrics, maar zonder het toepassen van de 3 Principes van Agile Metrics hebben ze beperkte waarde. Het is belangrijk om deze principes te begrijpen, het geeft namelijk meer inzicht over hoe …

View Post

Velocity

In Intermediate, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 4 min. Velocity Velocity wordt berekend door aan het einde van de Sprint het opgeleverde werk in Story punten te bepalen. Dit doe je door van alle volledig opgeleverde User Stories het aantal Story punten op te tellen. Velocity is een metric …

View Post

11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. 11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling. 1. Stakeholder betrokkenheid en tevredenheid Tijdens de Sprint zijn er meerdere mogelijkheden om echte samenwerking en betrokkenheid met Stakeholders tot stand te brengen. Bij softwareontwikkeling spreken we vaak over opdrachtgevers. In beide gevallen verbeter …

View Post

Wat zijn Agile metrics?

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. Wat zijn Agile metrics? Agile metrics zijn meetinstrumenten om het Agile proces te kunnen meten. Wat kan je meten? Voorbeelden zijn: het ontwikkelproces, kwaliteit van het werk, productiviteit, voorspelbaarheid, team spirit en de producten die ontwikkelt worden. Agile metrics richten …

View Post

Scrum value: Commitment

In Intermediate, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1 De Scrum Values zijn: Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect. In dit artikel bespreek ik de Scrum Value: Commitment. Wat is het niet, wat is het wel, wat betekent het eigenlijk, welke kenmerken heeft het en wat is de impact van Commitment  …

View Post

Scrum Value: Focus

In Intermediate, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1 De Scrum Values zijn:Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect. In dit artikel bespreek ik de Scrum Value: Focus. Wat is Focus? Welke kenmerken heeft Focus, hoe krijg je de juiste focus en wat is de impact van Focus op een …