View Post

Wat is Planning Poker?

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. Planning Poker is een techniek, waarbij een inschatting van de benodigde Story Points voor de User Story plaatsvindt. Dit is nodig om te bepalen hoeveel werk de User Story vermoedelijk is, maar ook hoeveel en welke User Stories in de …

View Post

Wat is een Agile Coach?

In Agile, Basics by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. Wat is de rol van een Agile Coach binnen agile werken? Een Agile Coach helpt een organisatie die agile werkt of wilt gaan werken, hoewel dit feitelijk juist is zegt het nog niet veel. In dit artikel een kort overzicht …

View Post

Scrum in 3 minuten

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. Scrum Is een ​​van de leidende agile-(software)ontwikkelingsprocessen. De Scrum methodologie is een agile methode om op een innovatieve wijze nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Wist je dat? Scrum een bewezen proces is voor het beheren van softwareprojecten. De Scrum methodologie …

View Post

Sprint Retrospective

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. De Sprint wordt afgesloten met een Sprint Retrospective. In dit event wordt de Sprint door het team geëvalueerd en worden verbeterpunten benoemd die worden meegenomen in de volgende Sprint. In de Sprint Retrospective gaat het over ‘continue verbeteren’. Hoe goed …

View Post

Wat is een Scrum Increment?

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1 Voor de volledigheid een heel kort artikel over wat een Scrum Increment is. Het Increment is de som van alle Product Backlog items voltooid in de huidige sprint en alle voorgaande Sprints en als geheel een (software) product vormt. Waar …

View Post

Wat is een Sprint Backlog?

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. Wat is een Sprint Backlog? De Sprint Backlog is een geordende lijst met alle te realiseren Backlog items voor de komende Sprint. Het is een selectie van alle Product Backlog Items, vaak User Stories, die in de komende Sprint worden …

View Post

Sprint Review

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. In de Sprint Review laat het Team zien wat in de afgelopen Sprint is geproduceerd. Elke Sprint heeft namelijk de verplichting om aan het einde in de Sprint Review het mogelijk op te leveren product te tonen. Een Sprint Review …

View Post

Sprint Planning

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. De Sprint Planning is een bijeenkomst waar de Product Owner de belangrijkste klant doelen van de komende Sprint met het team bespreekt en inhoudelijk duidelijk maakt. Op basis van de hoogste prioriteit en na het stellen van (veel) vragen zal …

View Post

Wat is een Product Backlog?

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. De Product Backlog is een geordende lijst van alle wensen die (mogelijk) nodig zijn voor het realiseren van van het doel (van het project). De Product Owner maakt en beheert de Product Backlog. Alle wensen worden door de Product Owner …

View Post

Definition of Ready

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1 In dit artikel een beschrijving van wat een Definition of Ready is gevolgd door een overzicht van veel gestelde vragen in de vorm van een checklist. Je kan discussiëren of de Definition of Ready valt onder artifacts, omdat deze verbonden …

View Post

Wat is de rol van de Product Owner?

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. Wat is de rol van het Product Owner binnen agile werken? Product Owner is een interessante rol binnen agile werken. In dit artikel beschrijf ik eerst haar/zijn verantwoordelijkheid, daarna de karakteristieken behorend bij deze rol. Welke aandachtspunten er zijn vanuit de …

View Post

Scrum Board

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. In dit artikel word het gebruik van het ‘Scrum Board’  beschreven. Dit is een van de meest herkenbare items binnen het agile framework. Wat is een Scrum Board? Je maakt de Sprint Backlog inzichtelijk door de taken op een Scrum …

View Post

Burndown Chart

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1 Een Burndown Chart is een van de meetmethodes die je kunt gebruiken om de voortgang van de sprint te meten. Een burn down chart is een agile tool, die niet verplicht is volgens de scrum methode. De meeste teams gebruiken …

View Post

Lean in 3 minuten

In Basics, Lean by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1 Wat is Lean? Het basisidee van Lean is het maximaliseren van de klantwaarde waarbij ‘waste’ geminimaliseerd wordt. Een Lean organisatie begrijpt klantwaarde. Concentreert zich op haar belangrijkste processen. Door klantwaarde voortdurend te verhogen door zo min mogelijk te verspillen. Het …

View Post

Agile Manifest

In Agile, Basics by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1 Het agile manifest en de principes achter het agile manifest in het Nederlands. In dit artikel staan 2 afbeeldingen die snel inzetbaar zijn. Zie ook: oefenen met 12 agile principes? [klik] voor een interessante oefening! Agile manifest   Voor de link …

View Post

Agile in 3 minuten

In Agile, Basics by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. Wat is agile? Agile is een filosofie waar verschillende frameworks onder vallen. Het is een algemene benadering van software ontwikkeling. Alle agile methoden staan voor en leunen op teams, frequente opleveringen van werkende software. Speciale aandacht voor nauwe samenwerking met …