Burndown chart

Burndown Chart

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: < 1

Een Burndown Chart is een van de meetmethodes die je kunt gebruiken om de voortgang van de sprint te meten. Een burn down chart is een agile tool, die niet verplicht is volgens de scrum methode. De meeste teams gebruiken echter deze grafiek, in tegenstelling tot de Burn Up Chart. Dat komt omdat de Burn Down Chart eenvoudiger af te lezen is.

Wat is een Burndown Chart?

Een Burndown Chart is een grafische weergave (grafiek) die de voortgang van het Development Team tijdens de Sprint toont. Door deze grafiek te hanteren kan je direct aflezen hoeveel werk het team nog moet verrichten om het afgesproken Sprint Goal te behalen. Er staat een ideale lijn afgebeeld versus de werkelijkheid. Je ziet dus direct of het Development  voor of achter loopt op de ideale lijn. De Burn down Chart is zichtbaar voor iedereen en de voortgang wordt dagelijks bijgehouden.

Wie is verantwoordelijk voor de Burndown Chart?

In een agile manier van werken is het de eerste die meent dat deze grafiek gehanteerd moet worden ook degene die zorgt dat deze tot stand komt. Volgens het motto: ‘ga waar het werk is’. Door afspraken in het team te maken, bepaalt het team wie de burndown chart gaat bijhouden.

Leave a Comment