View Post

Wat is jouw persoonlijkheidstype? 16 personalities!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Ben jij op zoek naar een moderne versie die jouw persoonlijkheid beschrijft? Denk dan eens aan het 16personalities model! Zoals je weet zijn er meerdere modellen die je kunnen helpen om jouw persoonlijkheidstype te beschrijven. In dit artikel wordt een van de recentere methodieken beschreven. De informatie die in dit …

View Post

Wat is het 4 kwadrantenmodel van Wilber?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 6 min. Het 4 kwadrantenmodel van Wilber hanteert 4 lenzen om anders te kijken naar de werkelijkheid. Het model toont ons dat we onze werkelijkheid door een individuele, collectieve, subjectieve en/of objectieve lens kunnen bekijken. Het 4 kwadrantenmodel van Ken Wilber toont in elk kwadrant de werkelijkheid van dit kwadrant op eigen, …

View Post

Collectief leren: enkel-, dubbel- en drieslag leren

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Collectief leren is het veranderen van het collectieve gedrag van alle organisatieleden en daarmee ook de expliciete én impliciete regels die voor dat gedrag gelden. Volgens Wierdsma en Swieringa. Een collectief lerende organisatie is wat agile werken impliceert. Het belang van collectief leren is groot, maar wat is collectief leren …

View Post

Kennismakingsspel

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 3 min. Goed kennismaken met elkaar helpt teams met het bouwen aan vertrouwen. Daar zijn een aantal methoden voor. In dit artikel beschrijf ik een kennismakingsspel welk je gewoon kant en klaar uit een doosje haalt. Ik kwam dit spel tegen en zag dat het een speelse manier is om kennis te …

View Post

Wat is jouw Ikigai? Bepaal jouw doel in het leven!

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. Ikigai is een Japans gedachtegoed waarbij het gaat om het hebben, of vinden van je eigen doel in het leven. Ikigia staat voor: de reden van je bestaan of de reden waarom je uit je bed komt of datgene waar je gelukkig van wordt. Jouw ‘Ikigai’ is het kruispunt van …

View Post

Onderhandelen met de Harvard methode in 4 stappen!

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. De Harvard onderhandel methode is een methode voor principieel onderhandelen. De nadruk van deze methode ligt op het vinden van gemeenschappelijke belangen, het bedenken van oplossingen die een win/win-situatie opleveren, met toetsing aan redelijke, objectieve normen. De Harvard onderhandel methode kan worden toegepast door iedereen en in elke situatie. Hoe …

View Post

Het Pareto principe en agile werken

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Het Pareto principe staat voor: 80% van de uitkomsten worden veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Het Pareto principe wordt daarom ook wel de 80/20 regel, 20/80 regel of Pareto’s wet genoemd. De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto heeft ruim 100 jaar geleden vastgesteld dat 80% van de bezittingen in Italië …

View Post

De zes emotionele intelligentie leiderschapsstijlen van Goleman

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 8 min. Volgens Goleman zijn er 6 verschillende emotionele intelligentie leiderschapsstijlen om een gewenst resultaat op de werkvloer te bereiken. In 2001 heeft Daniel Goleman een studie voor Harvard verricht,  voor deze studie  ‘Leadership That Gets Results’, zijn ca. 3.000 managers uit het middenkader betrokken. Het doel van het onderzoek was om …

View Post

Wat is holacratie?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 8 min. Holacratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Het belangrijkste verschil met traditioneel managementhiërarchie is dat het de machtsdynamiek binnen een organisatie verschuift. Holacratie neemt de macht van één persoon, of een groep aan de top, …

View Post

De dramadriehoek van Karpman

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 11 min. De dramadriehoek van Karpman is een model voor communicatie en samenwerking, waarin drie ineffectieve rollen worden beschreven. Binnen deze driehoek nemen mensen één van de volgende drie ineffectieve rollen aan: ‘aanklager’, ‘redder’ of ‘slachtoffer’. Het model wordt ook vaak het Karpman-driehoek genoemd, de bedenker van dit model is Stephen Karpman …

View Post

Wat is Leadership Agility?

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 9 min. De Leadership Agility theorie van Joiner en Josephs beschrijft 5 niveaus van leiderschap. Leadership Agility is de belangrijkste leiderschapscompetentie die nodig is voor duurzaam succes in de huidige complexe en snelle bedrijfsomgeving. Als je een manager bent leef je elke dag in een steeds snellere en complexere, onderling verbonden wereld, …

View Post

Wat is tribaal leiderschap?

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 14 min. Zodra je een leider bent van een groep van 20 tot 150 mensen ben je een tribale leider! Wist je dat er 5 opeenvolgende fasen van leiderschap zijn voor een tribale leider? Althans volgens Dave Logan, John King en Halee Fischer-Wright, de auteurs van Tribal Leadership. Zij beschrijven een leiderschapstheorie …

View Post

Het cultuurmodel van Laloux

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 14 min. Het cultuurmodel van Laloux kent 5 fasen, waarbij de vijfde fase staat voor de beschrijving van een nieuwe organisatievorm Teal. Frederic Laloux stelt dat we staan aan het begin van een nieuw tijdperk waar een andere organisatievorm bij past. In het Engels heet het model het Laloux cultural model. Volgens …

View Post

De 5 niveaus van leiderschap van Maxwell

In Basics, Management by Peter

Leestijd: 10 min. Volgens Maxwell bestaat leiderschap uit 5 opeenvolgende niveaus van leiderschap. In elk niveau werk je toe naar het volgende niveau. Maxwell hanteert de volgende vijf niveaus: positie, toestemming, productie, ontwikkelaar en de top. John Maxwell is een Amerikaanse auteur, spreker en dominee. Auteur van meer dan 60 boeken, vooral bekend …

View Post

Het organisatiecultuurmodel van Schein

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Het organisatiecultuurmodel van Schein hanteert drie niveaus voor cultuur in een organisatie: artefacts, verkondigde basiswaarden en veronderstelde waarden. Schein stelt in zijn organisatiecultuurmodel dat er drie cultuurniveaus zijn: cultuur als zichtbaar artefact, als verkondigde basiswaarden en als onbewust vanzelfsprekend aangenomen overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens. De laatst genoemden worden ook …

View Post

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak

In Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 9 min. Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak staat voor veranderen met behulp van 5 kleuren. In het kleurenmodel hanteren De Caluwé en Vermaak 5 manieren van denken die sterk verschillen. Elke manier van denken heeft een kleur gekregen, in dit kleurenmodel hanteert men: wit, groen, rood, blauw en geel. Het …

View Post

De Stacey Matrix

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 7 min. De Stacey Matrix is ontworpen om de beste managementacties te kiezen door de factoren die bijdragen aan complexiteit te begrijpen en de verschillende graden van complexiteit op de juiste manier te benaderen. In spreektaal: welke managementbenadering past nu het beste bij de situatie? Ralph Stacey heeft daartoe een matrix ontwikkeld …

View Post

Agile storytelling? Schrijf een persbericht!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. In dit artikel is een workshop beschreven waar je door het schrijven van een persbericht met het team (voordat je met een opdracht start) het beoogde resultaat gemakkelijker kan realiseren. Start van een opdracht? Storytelling? Doe de workshop: schrijf een persbericht aan het begin! Storytelling gaat over het delen van …

View Post

Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn.

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 10 min. Het concurrerende waardenmodel van Quinn is een framework waarin tegengestelde waarden worden verbonden. Het model is opgebouwd aan de hand van historische evolutie van management modellen. Quinn heeft 4 managementmodellen met elkaar verbonden als zijnde één nieuw management model. Het concurrerende waardenmodel. Superinteressant is dat het daarbij niet is gebleven, …

View Post

De 3 M’s van Lean: Muda, Mura en Muri.

In Basics, Lean by Peter

Leestijd: 6 min. Voor het bepalen van Lean verspillingen hanteer je in het Lean framework de 3 M’s: Muda, Mura en Muri. Zodra je start met de Lean methodologie zijn Muda, Mura en Muri vrijwel de eerste woorden die je hoort. Deze woorden betekenen afval (verspilling), onbalans en overbelasting. De 3 M’s van …

View Post

Diffusie van innovatie theorie van Rogers

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. Diffusie van innovatie theorie van Rogers is een communicatie model om uit te leggen hoe een product, dienst of idee in de loop van de tijd aan kracht wint en zich verspreidt in een populatie of een sociaal systeem. Je kent een onderdeel van deze theorie vermoedelijk als de Product …

View Post

Wat is een PESTLE analyse?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Een PESTLE analyse is een raamwerk of analysemodel dat wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren, die van invloed zijn op een organisatie, te analyseren en te monitoren. Het is een externe analyse. PESTLE is een acroniem voor Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental. In het Nederlands: politiek, economisch, sociaal, technologisch, …

View Post

Drie werkvormen van Hurson: High Five, DRIVE en POWER.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Het Productive Thinking Model hanteert drie werkvormen die gebruikt kunnen worden in het PTM model. De drie werkvormen die worden beschreven zijn: High Five, DRIVE en POWER. Deze modellen zijn ontwikkeld door Tim Hurson. Deze werkvormen zijn echter ook geschikt voor andere toepassingen. Daarom worden deze 3 werkvormen in dit …

View Post

Wat is het Productive Thinking Model van Hurson?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Het Productive Thinking Model van Hurson is een framework dat verschillende creativiteitstechnieken in verschillende stadia van het proces stimuleert. Het model hanteert 6 stappen, waarbij in elke stap een combinatie van creatief en kritisch denken wordt toegepast. Hurson’s Productive Thinking Model kan worden gebruikt door individuen, teams en organisaties. Eigenlijk …

View Post

De 6 interventie stijlen van John Heron

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 6 min. Het framework van John Heron is een model om te analyseren hoe je het beste kunt helpen door een interventie te doen. Zijn model identificeert 2 hoofdcategorieën met in totaal 6 interventie stijlen voor het ‘helpen’ bij interventies. Op de juiste manier helpen is best een uitdaging. Het framework helpt …

View Post

Wat is de SCAMPER methode?

In Agile, Basics, Lean by Peter

Leestijd: 8 min. De SCAMPER methode is een creatief denk- en probleemoplossende techniek om ideeën te genereren. Het is een lateraal denkproces die je helpt met het verkennen van nieuwe mogelijkheden. SCAMPER is het beste te omschrijven als het hanteren van 7 provocatieve lenzen. Door elke keer op een andere manier naar de …

View Post

7 overtuigende principes van Cialdini

In Basics, Overige by Peter

Leestijd: 5 min. Volgens de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini kun je mensen met slechts zeven beïnvloedingsprincipes overtuigen. Wordt ook de 7 overtuigende principes van Cialdini genoemd. Het is handig om te weten welke 7 beïnvloedingsprincipes er zijn om anderen te overtuigen. Elke dag word jij namelijk beïnvloed en beïnvloed je anderen. Ook jij …

View Post

Wat is het Kano model?

In Intermediate, Lean by Peter

Leestijd: 10 min. Het Kano model legt een relatie tussen de eigenschappen van het product of dienst en de klanttevredenheid die daaruit ontstaat. Door het hanteren van het Kano model krijg je een roadmap voor productontwikkeling. Alles draait om de klant, maar hoe bepaal je nu goed wat de klant van jouw product …

View Post

De 9 Teamrollen van Belbin

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. Het Belbin Teamrollen model gaat uit van 9 mogelijke rollen in een team. Je hebt meerdere rollen in een team nodig om te komen tot succesvolle samenwerkingen en prestaties van teams. In het Belbin model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken in een team. Kwaliteiten …