View Post

De drie wetten van Agile volgens Denning

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. Agile hanteert volgens Denning 3 wetten: de Wet van het Kleine Team, de Wet van de Klant en de Wet van het Netwerk. De 3 wetten van Denning leggen de basis voor een agile organisatie. Alle agile organisaties hanteren (on)bewust deze wetten. Het is dan ook verwonderlijk dat vrijwel niemand …

View Post

Wat is de Multiple Intelligences Theory van Gardner?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. De Multiple Intelligences Theory van Gardner beschrijft dat intelligentie de bekwaamheid is om te leren problemen op te lossen. Volgens Gardner worden mensen niet geboren met alle intelligentie die ze ooit zullen hebben. Hij beschrijft 8 verschillende soorten van intelligentie. Gardner heeft in zijn boek Frames of Mind uit 1983 …

View Post

Wat is systeemdenken in agile?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen. Bron: Wikipedia systeemdenken. Een algemene benadering is dat systeemdenken een raamwerk is van diverse stromingen. Systeemdenken …

View Post

Wat is een organisatieopstelling?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Een organisatieopstelling is een systemische methode om verstoringen in een organisatie te doorgronden. Het geeft inzicht in niet direct zichtbare verhoudingen en verbanden die het systeem verstoren. Het gedachtegoed van werken in opstellingen is afkomstig uit het systeemdenken van Bert Hellinger. Hellinger werkte met opstellingen om (verstoorde) familiesystemen te onderzoeken. …

View Post

Wat is de Goal Setting Theory van Locke en Latham?

In Agile, Motivatietheorie by Peter

Leestijd: 7 min. De Goal Setting Theory is een motivatietheorie van Locke en Latham. Zij hebben wetenschappelijk vastgesteld dat het afspreken van doelen en het hanteren van feedback tot een beter resultaat zal leiden. Doelen hebben een alomtegenwoordige invloed op het gedrag en de prestaties van medewerkers en leiders in organisaties. Het stellen van …

View Post

Wat is Shu-Ha-Ri?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Shu-Ha-Ri is een Japanse filosofie die in drie simpele woorden beschrijft hoe je van leerling een meester wordt. Het is een methode van kennis vergaren in 3 stappen. Het begrip Shu-Ha-Ri is afkomstig uit de oudste Japanse vechtkunsten, deze 3 woorden zijn inmiddels ook een begrip in agile werken. De …

View Post

Het verandermodel van Satir

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Het Satir Verandermodel beschrijft 5 fasen waar teams mee te maken krijgen bij verandering. Deze fasen zijn: Late Status Quo, Weerstand, Chaos, Integratie en Nieuwe status quo. Satir is een familietherapeut en heeft het model ontworpen om mensen in gezinssituaties te helpen beter om te gaan met grote, onverwachte veranderingen. …

View Post

Wat is Theory U van Scharmer?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Theory U is een verander methode die een dieper niveau van bewustzijn en het hanteren van een begrijpende taal bewerkstelligd, welke door een methodisch proces tot stand komt. Het is een transformatieproces voor mens, organisatie en wereldbeeld waarbij men een fundamentele verandering bewerkstelligd. De letter U wordt gebruikt om direct …

View Post

8 uitdagingen van het opschalen van Agile

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. In dit artikel acht uitdagingen behorende bij het opschalen van agile. Zonder commerciële belangen, eenvoudig beschreven en verhelderend. Het opschalen van Agile werken is big business. De adviezen, tips en waarschuwingen kun je overal op internet terugvinden. Veel adviseurs benoemen vanzelfsprekend de zaken waar zij zelf heel goed in zijn. …

View Post

Wat is Spiral Dynamics?

In Agile, Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 7 min. Het Spiral Dynamics model beschrijft bewustzijnsontwikkeling van een individu en het collectief. Spiral Dynamics hanteert acht waardesystemen met toenemende complexiteit. Het model is gebaseerd op het werk van Clare W. Graves, hij was een Amerikaanse professor in psychologie. Graves heeft ruim 20 jaar onderzoek gedaan onder zijn studenten en heeft …

View Post

De zeven management ziekten volgens Deming

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 2 min. Dr William Edwards Deming beschrijft 7 gedragingen van het management die de effectiviteit van de organisatie ernstig schaden. Hij noemt dit 7 dodelijke ziekten van management. Hoewel managers het zich vaak zelf niet bewust zijn, identificeerde Deming 7 gedragingen die hij ‘dodelijke ziekten’ benoemde. Het gaat zowel om individueel gedrag, …

View Post

Wat is Radicaal Openhartig leiderschap?

In Intermediate, Leiderschap by Peter

Leestijd: 6 min. Radicaal Openhartig Leiderschap is het vermogen om zo feedback te geven dat je laat zien dat jij je persoonlijk bekommert, maar ook bereid bent een directe uitdaging aan te gaan. Bovenstaande is de beschrijving van Radical Candor volgens Kim Scott. Kim is de bedenker van Radical Candor en medeoprichter en …

View Post

Wat is Kaizen?

In Basics, Lean by Peter

Leestijd: 4 min. Kaizen staat voor het uitvoeren van kleine verbeteringen door de mensen die het werk doen. Het Japanse woord Kaizen staat voor ‘goede verandering’, maar wordt vrijwel altijd vertaald als ‘continu verbeteren’. Kaizen is continu verbeteringen aanbrengen in de processen en productiviteit, maar het gaat verder dan dat. Kaizen is een mentaliteit …

View Post

Wat is intervisie?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Intervisie is een bijeenkomst waarin een beperkt aantal deelnemers vraagstukken inbrengen om van elkaar te leren. De vragen, inzichten en expertise van anderen helpen je om waardevolle inzichten te krijgen. In agile werken wordt intervisie ingezet om met een beperkt aantal collega’s of vakgenoten inhoudelijke vragen en problemen in het …

View Post

Wat is Poka Yoke?

In Intermediate, Lean by Peter

Leestijd: 4 min. Poka Yoke is een methode om kwaliteit in het proces in te bouwen door het vrijwel onmogelijk te maken dat een defect optreed. Poke Yoke is een veelgebruikte methode in Lean en in Six Sigma  om een productieproces zo foutloos mogelijk te laten verlopen. Door Poka Yoke toe te passen …

View Post

Strategieën voor omgaan met werkdruk

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 10 min. Werkdruk, wat kan je er aan doen? Dit artikel gaat over strategieën voor omgaan met werkdruk, leiderschap en verantwoording nemen. Het is op dit moment een uitdagende tijd, COVID-19 vereist dat veel mensen thuis blijven en thuis werken. Wellicht werk jij ook thuis met belemmeringen, zoals geen goede werkplek, kinderen …

View Post

De 14 punten van Deming voor transformatie

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 5 min. Deming biedt veertien belangrijke management principes voor het transformeren van de bedrijfseffectiviteit. De 14 punten van Dr. W. Edwards Deming geven inzicht in hoe het opbouwen van klantbewustzijn, het verminderen van variatie en het bevorderen van voortdurende verandering en verbetering binnen organisaties ingezet kunnen worden. De 14 punten van Deming …

View Post

Wat is LeSS? Large Scaled Scrum!

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 7 min. LeSS is een agile framework voor het opschalen van agile ontwikkeling naar meerdere teams. LeSS is een afkorting van Large Scaled Scrum, een op Scrum gebaseerde Scalings framework. Het doel van LeSS is om grootschalige ontwikkelprojecten succesvol te ondersteunen en tegelijkertijd dicht tegen en binnen het Scrum-framework te blijven. In …

View Post

Wat is de PDCA cirkel van Deming?

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 4 min. De PDCA cirkel van Deming staat voor de afkorting van de vier belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check en (Re-) Act. De oorsprong van de PDCA cyclus is een model uit de jaren ’30 van  Shewhart. De huidige PDCA cyclus, ook wel Deming-cirkel genoemd, is in de jaren …

View Post

Wat is het Cynefin framework?

In Advanced, Leiderschap by Peter

Leestijd: 7 min. Het Cynefin framework is een conceptueel raamwerk dat je helpt bij de besluitvorming, door 5 domeinen te benoemen waar anders beslist dient te worden. De 5 domeinen zijn: eenvoudig, gecompliceerd, complex, chaotisch en wanorde. Cynefin, uitgesproken als kuh-nev-in, is een Welsh woord en betekent habitat, woonomgeving en vertrouwd. Cynefin staat …

View Post

Wat is Lumina Spark?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Lumina Spark is een persoonlijkheidsmodel gebaseerd op een combinatie van Big Five en Jung. Lumina Spark is bedacht door Stewart Desson. In de markt van persoonlijkheidsdiagnoses zijn er zeer veel instrumenten. Het systeem van Lumina is een van de nieuwere methodieken (2009). Lumina tracht door het combineren van Big Five …

View Post

Wat is 5S in Lean?

In Basics, Lean by Peter

Leestijd: 7 min. 5S in Lean is een methode om verspilling te verminderen en de productiviteit te optimaliseren door een geordende werkplek te handhaven en visuele aanwijzingen te gebruiken om meer consistente bedrijfsresultaten te bereiken. De 5S methode ‘ruimt op’ en ‘organiseert’ de werkplek, en het is typisch de eerste ‘Lean’ methode die …

View Post

Het Leadership Agility Model van Ron Meyer en Ronald Meijers

In Advanced, Leiderschap by Peter

Leestijd: 12 min. Leadership Agility is een optelsom van flexibiliteit en aanpassingsvermogen en responsiviteit van leiderschapsstijlen volgens de heren Meyer en Meijers. De basis van hun Leadership Agility model is dat elke leider dient te beschikken over een repertoire aan leiderschapsstijlen. Met de beheersing van een beperkt aantal leiderschapsstijlen zal je als leider …

View Post

6 logische niveaus – Bateson en Dilts

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. De logische niveaus is een analyse- en verandermodel dat inzicht geeft in de verschillende niveaus van communicatie, verandering en functioneren. Het model ‘logische niveaus’ bestaat uit 6 niveaus van denken, leren en veranderen. Het model helpt ons de verschillende niveaus te begrijpen waarop we onze wereld ervaren. De kracht van …

View Post

De verandercurve van Kübler-Ross

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. De verandercurve van Kübler-Ross staat voor de 5 emotionele fases van personen in elk verandertraject. De verandercurve is ook bekend als de rouwcurve. De laatste is wellicht bekender, omdat de achtergrond van deze theorie gelegd is in de medische wereld. Elisabeth Kübler-Ross was namelijk een psychiater, zij  was de eerste …

View Post

Wat is de taxonomie van Bloom?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. De taxonomie van Bloom beschrijft 6 verschillende soorten van leren. In 1956 stond Benjamin Bloom aan het hoofd van een groep onderwijspsychologen die een classificatie ontwikkelden van niveaus van intellectueel gedrag die belangrijk zijn bij het leren. De taxonomie van Bloom is een set van drie hiërarchische modellen die worden …

View Post

Wat is DISC?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. DISC is een persoonlijkheidsanalyse model dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart in te brengen. DISC helpt om observeerbaar, normaal, menselijk gedrag te meten en bespreekbaar te maken. Het DISC model geeft mensen inzicht in hun eigen persoonlijkheids- en communicatiestijl en die van anderen. De …

View Post

Wat is geweldloze communicatie (NVC)?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Geweldloze communicatie (NVC) is een communicatiemethode die gebaseerd is op de aanname dat alle mensen over mededogen en empathie beschikken en dat mensen alleen hun toevlucht nemen tot geweld of gedrag dat schadelijk is voor anderen wanneer ze geen effectievere strategieën herkennen om aan de behoeften te voldoen. Geweldloze communicatie …

View Post

Tips voor agile leiders i.v.m. Corona

In Agile, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. Werken op korte termijn de Agile teams in jouw organisatie thuis? Wat te doen? In dit artikel een mogelijke aanvliegroute, waarbij ik mij terdege realiseer dat elke situatie uniek is. Agile werken is echter bij uitstek geschikt om met complexe situaties om te gaan. Het artikel is geschreven vanuit een …

View Post

The Culture Map van Erin Meyer

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 11 min. Samenwerken met andere culturen. Ken jij de zakelijke verschillen tussen de diverse culturen? Professor Erin Meyer beschrijft een theorie met 8 culturele dimensies: The Culture Map. Veel misverstanden komen tot stand omdat velen onderschatten hoe verschillend mensen zijn in het omgaan met dingen in andere landen of andere culturen. Daar …