Agile in 3 minuten

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 2 min.

Wat is agile?

Agile is een filosofie waar verschillende frameworks onder vallen. Het is een algemene benadering van software ontwikkeling. Alle agile methoden staan voor en leunen op teams, frequente opleveringen van werkende software. Speciale aandacht voor nauwe samenwerking met de klant en de vaardigheid om snel te kunnen reageren op verandering.

Paraplumerk

Agile kan je het beste beschrijven als een paraplumerk. Iedereen die marketing heeft gedaan begrijpt dan direct wat ik bedoel, toch leg ik het nog even uit. Agile sluit andere methodes (merken) in, zoals Extreme Programming, Adaptive System Development, DSDM, FDD (Feature Driven Development, Kanban, Lean en meer. Een aantal van deze methodes zal ik later nog beschrijven in andere artikelen.

Een andere manier om over de verschillen te praten is de voornoemde methoden te zien als merken. Elk merk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het gaat er eigenlijk alleen om dat je een methode (merk) kiest die het beste aansluit bij jouw behoeften.

Het grote verschil met een gewoon product merk is dat agile methodieken aanpasbaar zijn als het team die behoefte heeft. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor Scrum en deze combineren met Lean of Kanban. Of andere onderdelen uit andere agile frameworks. Vaak zie je dat teams TDD (Test Driven Development) en Pair Programming gebruiken, beide onderdeel van Extreme Programming (XP). En dat is nu juist de aantrekkingskracht van agile werken. Het agile team bepaalt zelf de instrumenten.

Om je niet teveel af te schrikken met allemaal technische termen, kom ik nu eerst nog terug op het begrip verandering.

Hoe start je met Agile werken?

De agile filosofie gaat uit van snelle veranderingen die tegemoet worden getreden. Verandering start met de constatering dat niets verandert als je niet iets anders gaat doen! Je kan echter niet leren om iets anders te doen, als je niet bereid bent om het oude los te laten. Dan gaat het om het aanleren van nieuwe technische vaardigheden. Anders denken en werken als team en hoe je werkt binnen vaste korte tijdsboxen.

Deze filosofie of het daadwerkelijke Agile werken is wezenlijk anders dan de bekende traditionele ontwikkelmethoden (bijv. waterval projectmanagement). Naast het verwerven van kennis (volop op deze site verkrijgbaar) is vaak training en coaching nodig on-the-job. De meeste organisaties kiezen voor een initiƫle training gericht op het begrijpen van het framework. Maar ook gericht op het toepassen van de juiste rollen en waarden van agile werken. Gevolgd door praktijk gerichte begeleiding van het team door een (externe) expert.