Agile in 3 minuten

In Agile, Basics by Peter2 Comments

Leestijd: 2 min.

Wat is agile?

Agile is een filosofie waar verschillende frameworks onder vallen. Het is een algemene benadering van software ontwikkeling. Alle agile methoden staan voor en leunen op teams, frequente opleveringen van werkende software. Speciale aandacht voor nauwe samenwerking met de klant en de vaardigheid om snel te kunnen reageren op verandering.

Paraplumerk

Agile kan je het beste beschrijven als een paraplumerk. Iedereen die marketing heeft gedaan begrijpt dan direct wat ik bedoel, toch leg ik het nog even uit. Agile sluit andere methodes (merken) in, zoals Extreme Programming, Adaptive System Development, DSDM, FDD (Feature Driven Development, Kanban, Lean en meer. Een aantal van deze methodes zal ik later nog beschrijven in andere artikelen.

Een andere manier om over de verschillen te praten is de voornoemde methoden te zien als merken. Elk merk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het gaat er eigenlijk alleen om dat je een methode (merk) kiest die het beste aansluit bij jouw behoeften.

Het grote verschil met een gewoon product merk is dat agile methodieken aanpasbaar zijn als het team die behoefte heeft. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor Scrum en deze combineren met Lean of Kanban. Of andere onderdelen uit andere agile frameworks. Vaak zie je dat teams TDD (Test Driven Development) en Pair Programming gebruiken, beide onderdeel van Extreme Programming (XP). En dat is nu juist de aantrekkingskracht van agile werken. Het agile team bepaalt zelf de instrumenten.

Om je niet teveel af te schrikken met allemaal technische termen, kom ik nu eerst nog terug op het begrip verandering.

Hoe start je met Agile werken?

De agile filosofie gaat uit van snelle veranderingen die tegemoet worden getreden. Verandering start met de constatering dat niets verandert als je niet iets anders gaat doen! Je kan echter niet leren om iets anders te doen, als je niet bereid bent om het oude los te laten. Dan gaat het om het aanleren van nieuwe technische vaardigheden. Anders denken en werken als team en hoe je werkt binnen vaste korte tijdsboxen.

Deze filosofie of het daadwerkelijke Agile werken is wezenlijk anders dan de bekende traditionele ontwikkelmethoden (bijv. waterval projectmanagement). Naast het verwerven van kennis (volop op deze site verkrijgbaar) is vaak training en coaching nodig on-the-job. De meeste organisaties kiezen voor een initiële training gericht op het begrijpen van het framework. Maar ook gericht op het toepassen van de juiste rollen en waarden van agile werken. Gevolgd door praktijk gerichte begeleiding van het team door een (externe) expert.

Comments

 1. Wat is hier een methodiek en wat is een raamwerk?
  De verschillende methodieken Extreme Programming, Adaptive System Development, DSDM, FDD (Feature Driven Development, Kanban, Lean, RUP en meer.
  Wat is meer? Zijn dat o.a. Scrum, Lean, Kanban, TDD (Test Driven Development) en Pair Programming ?
  Ik krijg deze vraag: Agile is een paraplu waaronder verschillende raamwerken hangen, zoals DSDM, Lean en RUP. Welke hoort er NIET bij?
  – Extreme Programming.
  – Test Driven Development.
  – Scrum.
  – Pair Programming.
  Volgens mij vallen alle 4 onder de paraplu van Agile.

  1. Author

   Dank je wel voor de vraag. Je stipt een van de lastige onderdelen in agile aan: het verschil tussen een methodiek (methode) en een framework. Persoonlijk hanteer ik voor een framework de definitie van Snowden: ‘Een model presenteert de werkelijkheid en een framework is een manier om te kijken naar de werkelijkheid’. Zie hiervoor het artikel: Wat is het Cynefin framework? Ook dan blijft het nog steeds een uitdaging om het verschil te zien.

   Sommige auteurs noemen hun idee een framework, maar anderen noemen hetzelfde idee wellicht een theorie, methodiek of methode. Ook zie je (werk)methoden in een framework. Het niveau waarop je kijkt geeft ook nog andere inzichten. De gehanteerde taal is dus niet altijd hetzelfde.

   Dus bied ik je een agile manier om er naar te kijken:
   TTD is een ontwikkelmethode met een ‘cycle’ die komt uit ’testing frameworks’. Het hebben van een cycle is vaak een signaal van de mogelijkheid dat het een framework betreft.
   Bij Extreme Programming, geeft agile alliance aan dat het een framework is, anderen geven aan dat er sprake is van values, principles an practices. Ook signalen van een framework.
   Scrum, is een framework. Zie scrum.org
   Pair Programming is daar en tegen een methode waar 2 personen samen op 1 werkstation werken. Dat is een best practice. Achter deze methode zit een mooie bewezen gedachte, maar voor zover ik weet geen framework.

   Een andere manier om er naar te kijken is: een framework bied veel ruimte aan degenen die er mee werken, teams bepalen binnen de gestelde kaders van een framework zelf hoe ze bepaalde zaken invullen. Een methode kent veelal een vast voorgeschreven manier die (stapsgewijs) opgevolgd dient te worden.

   Tot slot, de paraplu van agile is heel groot, er zijn heel veel verschillende theorieën, methoden, methodieken en frameworks die inmiddels onder de agile paraplu staan. XP, TDD, Scrum en Pair Programming passen onder de agile paraplu, maar de gestelde vraag spitst zich toe of het een raamwerk is! Succes!

Leave a Comment