De zeven C’s van Championship Team Building

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min.

Volgens Jeff Janssen zijn er 7 C’s van Championship Team Building. Zeven elementen of factoren waarmee je een high performing team kan creëren.

Jeff Janssen heeft een onderzoek gedaan naar de voorwaarden om een topprestatie door een team mogelijk te maken. Hij beschreef 7C’s

De 7 C’s zijn in het Engels: Common Goal, Commitment, Complementary Roles, Clear communication, Constructive conflict, Cohesion, Credible Coaching.

Hoewel het een benadering is uit 2002 komt deze theorie rechtstreeks van ‘een werkvloer’ waar topprestaties vereist zijn om kampioen te worden.

De zeven C’s van Championship Team Building is een eenvoudige theorie die nog steeds goed toepasbaar in agile werken. Je kunt de 7 C’s wellicht het beste zien als 7 elementen die in orde moeten zijn om succes te hebben.

De zeven C’s van Jeff Jansen

Jeff Jansen gebruikt om zijn 7C’s te beschrijven een bijzondere prestatie van een topcoach in basketball. Met ‘minder getalenteerde’ spelers werd dat team toch kampioen. Deze topcoach was het voorbeeld hoe een sportcoach met een ‘minder’ team toch kampioen werd. Het fenomeen dat je niet de beste beste spelers in je team hoeft te hebben om te kunnen winnen kent iedereen. Maar wat is dan de reden dat een team toch kan winnen?

Jeff gaf aan dat deze coach stelde dat de spelers die het best bij elkaar passen en hun volledig potentieel benutten door teamwork te omarmen een extra dimensie toevoegen. Dit noemde de coach: de ‘wild card’ factor. De ‘wild card’ is nooit bereikbaar voor teams die niet in staat zijn om hun volledige potentieel te benutten vanwege egoïsme, jaloezie, conflicten in het team en door teamleden die niet in staat zijn om hun rol te accepteren.

De zeven C’s van Jeff Jansen kun je gebruiken als ‘verbetergebieden’. Bestemd voor elke leider, coach of facilitator en natuurlijk teams. Als je deze 7 C’s weet te verbeteren en je daarop focust kan er een heel bijzonder team ontstaan. Het advies is om jouw teams eens langs deze 7 C’s te beoordelen en hierop vervolgens te coachen.

De zeven C’s zijn in het Nederlands: gemeenschappelijk doel, toezegging, complementaire rollen, heldere communicatie, constructief conflict, cohesie en geloofwaardige coaching.

Om de 7 C’s makkelijker te onthouden zullen deze verder worden toegelicht, waarbij de Engelse benaming zal worden gegeven en de Nederlandse benaming.

1. Common Goal – Gemeenschappelijk doel

Een heel bekend agile uitgangspunt: zonder een gemeenschappelijk doel die enkelvoudig, gespecificeerd en openlijk is bereik je je doel niet. Alle andere doelen zijn hier een afgeleide van. Het belangrijkste is echter dat alle teamleden, leiders, coaches en iedereen eromheen dit doel begrijpt en omarmt. Dit is de richting waar het team naar toe gaat, deze bestemming is zo uitdagend dat niemand dit doel kan bereiken als men niet samenwerkt. Derhalve zullen individuele doelen moeten passen binnen de kaders van dit gemeenschappelijke doel.

2. Commitment – toezegging

Een commitment is niets anders dan het afspreken van een persoonlijke bijdrage aan het bereiken van het gemeenschappelijke doel.

Dit lijkt de aller-aller gemakkelijkste stap. Veruit de meeste teams starten immers met een volledig commitment. De ellende is dat er slechts enkele teams in staat zijn om deze toezegging blijvend na te komen. Denk maar eens aan een relatie of een willekeurig team in een organisatie.

Met ‘wind mee’ gaat commitment vaak vrij aardig, maar wat gebeurt er bij tegenwind? Als men keihard moet werken om het doel te bereiken, als er forse impediments of tegenslagen zijn? Kortom, commitment lijkt in eerste instantie de gemakkelijkste factor, maar commitment is veruit de meest uitdagende factor om een high performing team te kunnen worden.

De reden hiervoor is dat men veelal niet uitspreekt wat een teamlid moet doen, opofferen of doorstaan om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Teambuilding vereist dat de teamleden moeten kunnen voelen wat er nodig is om het doel te bereiken, elkaar kunnen aanspreken en dat elk teamlid persoonlijke verantwoordelijkheid neemt.

Commitment is niet alleen een simpele toezegging om mee te doen. Het gaat hier om een de collectieve psyche van het team, het niet mee (kunnen of willen) doen van een enkel lid heeft effect op het resultaat van het hele team.

Dit proces moet goed begeleid worden, het is essentieel om duidelijk te krijgen dat individuele keuzes en beslissingen effect hebben op het resultaat van het hele team. Een open collectieve geest is essentieel om de missie eigen te maken en echt te doorleven.

3. Complementary Roles – complementaire rollen

Het derde kenmerk van de 7 c’s zijn complementaire rollen. Zoals je weet bestaat een team uit individuen die vanuit trots hun eigen bijdrage in het team zo goed mogelijk proberen in te vullen. Je bent echter op zoek naar een harmonisch geheel waarbij de specifieke rollen en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn en er een synergie tot stand komt die groter is dan de som der delen. Op zich is dit al een bijzondere taak, je moet immers in staat zijn om de juiste rol bij de juiste persoon neer te leggen. Afhankelijk van de type organisatie zal dit de leider of het team zelf zijn. Zie het artikel: teal.

De echte uitdaging ligt echter niet in de juiste persoon op de juiste taak. Integendeel, de uitdaging ligt in de mentale gesteldheid. Door het verdelen van de rollen zullen sommige rollen meer aandacht en waardering krijgen. Waardoor deze rollen belangrijker lijken. Toch zijn alle rollen belangrijk om als team te slagen. En dit is exact wat succesvolle teams maakt, het besef dat alle rollen en taken noodzakelijk zijn voor het succes. Maar daarmee ben je er nog niet. Naast besef dient er ook sprake zijn van een vrijwillige acceptatie en waardering van de eigen individuele rol en taak.

Noem maar eens een naam van een bekende voetballer, grote kans dat het een spits is. Maar zelfs absolute topspitsen zullen nooit winnen als hun team niet bereid is om de eigen rol en taak naar beste vermogen in te vullen.

4. Clear communication – heldere communicatie

Teams die helder en duidelijk communiceren is een belangrijk kenmerk van high performing teams. Dit type communicatie is het best omschrijven als een voortdurend open gesprek, waarbij men de effectiviteit van het team wilt verbeteren. In agile methodieken zie je dan bijvoorbeeld: ritmiek, doelensessies, evaluatiesessies en retrospectives. De inhoud van de ritmiek is gerelateerd aan doelen, strategie, impediments en vanzelfsprekend worden successen gevierd.

Wat je ziet en hoort bij teams met een heldere communicatie is dat er een ‘eigen taal’ wordt gehanteerd, waarbij direct feedback plaatsvindt. De overtreffende trap is wanneer een team direct zijn eigen handelen of strategie aanpast op het moment dat feedback plaatsvindt.

5. Constructive conflict – constructief conflict.

Je hebt een gemeenschappelijk doel, de complementaire rollen zijn afgesproken, je hebt heldere communicatie dus wat kan er gebeuren? Jawel, een conflict!

In elk team zal een conflict ontstaan, maar succesvolle team hebben geleerd om hier mee om te gaan. Vanzelfsprekend komen er dan emoties vrij, deze worden openlijk met elkaar gedeeld. Wat dergelijke teams kunnen is het conflict onder controle houden, dit door het inzetten van heldere communicatie. Idealiter is elk conflict een mogelijkheid om op een constructieve wijze belemmerende patronen te bespreken en deze te doorbreken. Het gesprek zal dan ondersteunt worden door het gemeenschappelijk doel.

In het artikel De conflict cirkel van Moore lees je welke mogelijkheden je hebt om een conflict in een constructief conflict om te buigen. Het goed omgaan met conflicten is van essentieel belang om het gemeenschappelijke doel te behalen. Overigens is het  zonder een gemeenschappelijk doel het lastig om een (constructief) conflict te begeleiden. Want wat bindt teamleden dan?

6. Cohesion – cohesie

Cohesie is dat de teamleden elkaar mogen, leuk vinden en respecteren. Met name het respect komt tot uitdrukking in het respecteren van de onderlinge verschillen, overigens wordt daar door de teamleden zelf ook belang aan gehecht.

Je ziet dit vaak terug in gezamenlijke activiteiten buiten werktijd, daarbij hoeft niet elk teamlid elke keer aanwezig te zijn. Je voelt direct dat er sprake is van een dieper sociaal systeem. Er is sprake van een sociale verbinding, waarin wederzijds respect een belangrijke factor is. Als leider, facilitator of coach voel je dit heel goed aan, je hoort erbij, maar wat het team samen heeft is heel bijzonder.

7. Credible coaching – geloofwaardige coaching

Geloofwaardige coaching is de laatste factor van de 7 C’s.  Zoals je hebt kunnen lezen is de De zeven C’s van Championship Team Building theorie mede gebaseerd op resultaten in de sportwereld, waar coaches een team stevig ondersteunen om een high performing team te worden.

De taken van een coach zijn: het ontwikkelproces richting geven, het monitoren van de ontwikkeling en (het laten) creëren van evaluaties.

De coach dient al coachend effectieve interventies in te zetten om alle zes eerder genoemde C’s met elkaar te verbinden.

Dit betekent dus als coach je team ondersteunen met het tot stand komen van een gemeenschappelijk doel. De juiste teamsamenstelling tot stand laten komen. Een heldere communicatie inregelen. Conflicten omzetten in constructieve conflicten, zodat het gemeenschappelijk doel eerder kan worden bereikt, alles inzetten om de onderlinge cohesie te versterken om de optelsom van de afzonderlijke teamleden zo groot mogelijk te maken. Op zoek naar de ‘wild card’ factor.

Maar al het voorgaande is samen te vatten als dat een geloofwaardige coach in staat moet zijn om een effectieve omgeving voor het team te creëren, waardoor het team haar potentieel optimaal kan inzetten om te presteren. Het gaat immers om het te behalen gemeenschappelijk te bereiken doel. 

Teambuilding m.b.v. de 7 C’s

Voor teambuilding zijn inmiddels tientallen theorieën en honderden boeken beschikbaar. Dit is niet zonder reden, het is een blijvende uitdaging om goede teams neer te zetten.

De kracht van de zeven C’s van Championship Team Building is de eenvoud van het model. Eigenlijk zijn de 7 C’s niet onbekend, maar in de hectiek van een complexe organisatie verschuift het soms naar de achtergrond. Door het bos zien we dan de bomen niet meer.

De ‘wild card’ factor heeft gevoelsmatig met toeval of geluk te maken. Inmiddels weten we wel beter, voor het neerzetten van een high performing teams is inmiddels veel meer theoretische onderbouwing. Toch blijft het de mooiste ervaring: het realiseren van het gemeenschappelijke doel, samen met je teams.

Samenvatting

De 7 C’s van Jeff Janssen zijn: Common Goal, Commitment, Complementary Roles, Clear communication, Constructive conflict, Cohesion en Credible Coaching.

Voor zowel een leider, facilitator of een coach is het noodzakelijk om de 7 C’s van Championship Team Building te hanteren en er aan te werken.

Teams willen namelijk dolgraag meer gemotiveerd, toegewijd en samenhangend zijn. Daar kan jij aan bijdrage, of je nu een team ondersteunt of een teamlid bent, het is echt een mooie uitdaging voor alle betrokkenen!

Wil je meer lezen over teambuilding? Lees dan het artikel: Wat is het Tuckman model?